Екипът ни е извън офиса до 25.9.2020 г. Запитванията ви ще бъдат обработени на 26.9.20 г. Благодарим и до скоро! :)

Мисия

Мисия: да развиваме и променяме България!

Webselo.com е дигитална агенция с фокус пълно обслужване на български фирми, от дизайна през програмирането до маркетинга, които предлагат качествени продукти и услуги, създавайки работни места и богатство, а ние, помагайки им, също създаваме работни места и богатство.

Клиентът на тези продукти и услуги също подобрява живота си, защото решава свой проблем или потребност.

Едновременно с това, webselo.com развива собствени технологични и образователни продукти.

Webselo.com е работодател, който подкрепя всички хора, работещи за и с фирмата, подпомагащ развитието на всеки отделен човек.

Нашата мечта и главна цел е да развиваме и променяме България, правейки бизнес от световна класа!

 

Етичен кодекс

–  Компанията НЕ работи по проекти във вреда на обществото.

–  Компанията подкрепя проекти с идеална цел, свързани с образование, екология, подкрепа на деца, подкрепа на хора в неравностойно положение и съдействие в личностното развитие на отделния човек.

– Клиенти на компанията са фирми, които поддържат тези ценности и ясно разбират смисъла да влагаш в собственото си развитие, и които не трябва да бъдат убеждавани в това.

Организациите и лицата, неподдържащи етичните стандарти на Webselo.com – не могат да бъдат клиенти/партньори на компанията.

 

Социална отговорност

10% от печалбата заделяме за благотворителност, стипендии и подпомагане на социални каузи. Вярваме, че така е правилно, защото желаем заедно да съградим осъзнато общество.

 

История

Домейнът и сайтът са създадени още през 2015 г. от специалисти с над 12-годишен опит в уеб, а фирмата е регистрирана през 2017 г.

 

Фирмена култура

„A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so.“