Екипът ни е извън офиса до 25.9.2020 г. Запитванията ви ще бъдат обработени на 26.9.20 г. Благодарим и до скоро! :)

Мисия

Мисия: да развиваме и променяме България!

Webselo.com е дигитална агенция с фокус преимуществено и пълно обслужване на български производители, от дизайна през програмирането до маркетинга, които създават и изнасят качествени продукти и услуги в чужбина, защото така внасят добавена стойност в нашата мила родина, създават работни места и богатство, а ние, помагайки им, също създаваме работни места и богатство.

Клиентът на тези продукти и услуги също подобрява живота си, защото решава свой проблем или потребност.

Едновременно с това, webselo.com развива собствени технологични и образователни продукти в България и чужбина.

Webselo.com е работодател, който подкрепя всички хора, работещи за и с фирмата, подпомагащ развитието на екипа си, превръщайки се не в място, където трябва да отидеш на работа, а в място, където ИСКАШ да отидеш на работа.

Нашата мечта и главна цел е да развиваме и променяме България, правейки бизнес от световна класа!

Искаме и ще дадем перспектива и мечти на всички амбициозни хора от страната, които желаят истински да се разгърнат!

Етичен кодекс

– Компанията НЕ работи по политически проекти.

– Компанията НЕ работи по проекти във вреда на обществото – без значение размера на бюджета!

– Компанията подкрепя проекти с идеална цел, свързани с образование, екология, подкрепа на деца, подкрепа на хора в неравностойно положение и съдействие в личностното развитие на отделния човек.

– Клиенти на компанията са фирми, които поддържат тези ценности и ясно разбират смисъла да влагаш в собственото си развитие, и които не трябва да бъдат убеждавани в това.

Организациите и лицата, неподдържащи етичните стандарти на Webselo.com – не могат да бъдат клиенти или партньори на компанията.

 

Социална отговорност

10% от печалбата заделяме за благотворителност, стипендии и подпомагане на социални каузи. Вярваме, че така е правилно, защото желаем заедно да съградим осъзнато общество.

 

История

Домейнът и сайтът са създадени още през 2015 г. от специалисти с 12-годишен опит в уеб, а фирмата е регистрирана през 2017 г.

 

Фирмена култура

„A customer is the most important visitor on our premises. He is not dependent on us. We are dependent on him. He is not an interruption in our work. He is the purpose of it. He is not an outsider in our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so.“