Защо Лого Дизайнът е Ключов за Развитието на Вашата Фирма и Разпознаваемостта ѝ?

 

Логото е сред най-важните елементи за всяка една организация. Всъщност то е първото нещо, с което се сблъсква един нов за бизнеса клиент. Много неправилно е да го възприемаме просто като някакъв незначителен графичен или текстови елемент.

В голям процент от случаите то допринася значително за това как хората ще възприемат съответната компания. Дали ще я приемат насериозно, дали ще ѝ се доверят и дали ще изберат продуктите ѝ – за всичко това оказва влияние и логото на компанията.  

Логото трябва да бъде структурирано правилно. Ефективно да представя визията, мисията и целите, на бизнеса, да изразява неговата организационна култура и да излъчва надеждност.

Създаването на подходящо лого не е много лесен процес, особено ако не си експерт в сферата. Той започва със събирането на необходимата информация за фирмата, за сектора, в който оперира тя, за конкурентите и клиентите ѝ и за продуктите или услугите, които тя предлага.

След това информацията се анализира, установяват се нуждите и целите на бизнеса, и се предлага най-ефективното решение. И едва тогава се пристъпва към създаването на логото и неговия дизайн.

За щастие ние в Webselo.com имаме дългогодишен опит в проектирането на лога за нашите клиенти. Професионалните ни дизайнери са изработили вече повече от 800 лога и лого дизайни за различни компании, опериращи в различни индустрии. 

 

 

В случай, че се нуждаете от експертна помощ за изработването на Вашето лого и лого дизайн можете да изпратите запитване от тук.

Какво представлява Логото?

Определението за лого е –  графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност.

Най-често в него се включва името на бизнеса, обикновено в съкратен вариант, в конкретен шрифт, стил и цветова гама, комбинирано с избран подходящ графичен елемент, свързан със сферата на дейност на организацията. То трябва да е оригинално и неповторимо.

Функцията на логото е да отличава компанията от нейните конкуренти, да бъде запомнящо се и в най-добрия случай да въздейства емоционално на потребителя. Към създаването му трябва да се подходи отговорно, като се намери правилният баланс между креативност и функционалност. 

Добре проектирано то е в състояние да подтикне потребителя да избере продукта точно на Вашия бизнес, което да осигури стабилен растеж и приходи за компанията.

Видове Лога

Логата могат да бъдат под формата на графичен символ, текст или както е в най-често срещания случай – комбинация от текст с графичен символ.

Лого под формата на графичен символ:

За такова лого може да се използва снимка, картинка или рисунка, без наличието на текст в тях. Целта при тези лога е графично да се представи дейността, визията и мисията на компанията, чрез илюстриране най-често на продуктите или услугите ѝ.

 Такова е например логото на Мontelectricbikes.

 

 

Лого под формата на чист графичен символ се използва доста рядко и то предимно от силно утвърдени на пазара компании. Въпреки това, ако бъде създадено добре може да доведе до желаните резултати.

Текстово лого:

Това е лого, в което има само текстови елемент, оформен в определен шрифт, цвят и размери. Най-често текстът представлява името на компанията, или дейността, с която се занимава.

 

 

Този вид лога се използват много по-често. Тяхно основно предимство е, че те директно асоциират с конкретен бизнес.

Комбинирано лого:

Това е лого, в което е комбинирано графичен елемент и текст.

 

 

Смята се, че това са най-успешният вид лога, защото са най-информативни и най-запомнящи се от потребителите.

Роля на логото и лого дизайна

Много хора смятат инвестирането в лого и лого дизайн за излишни разходи. За тях това са капризи на големите компании или ненужни добавки измислени с цел печалба от маркетолозите. Но значението им за бизнеса, включително и за малкия бизнес, не бива да се подценява.

Логото и неговият дизайн всъщност са изключително важни за създаването на добро първо впечатление у новите клиенти и, в последствие, за изграждането на стабилни взаимоотношения с тях.

Много по-голяма е вероятността клиент, колебаещ се между два конкурента да предпочете този, който има отлично направено премиум лого, защото лого дизайнът направен от специалисти внушава доверие, а доверието е основната причина потребителят да избере точно Вашия продукт.

Статистиката показва, че хората често предпочитат да платят повече, но да използват услугите или продуктите на сигурна компания, пред това да взаимодействат с непозната за тях организация.

Характеристики на доброто лого

Логото може да бъде разглеждано като визитната картичка на бизнеса. За да вдъхва доверие и да изгражда имидж за организацията, то трябва да изглежда професионално. Изискванията за постигането на тази цел са логото да:

  • бъде лесно запомнящо се;
  • представя бизнеса и сферата му на дейност;
  • бъде изчистено от излишни детайли;
  • бъде проектирано ефективно;
  • изгражда доверие у потребителя;
  • се откроява от логата на конкурентите.

Много преди клиента да се сблъска с бизнеса и продуктите му може да е виждал логото на организацията някъде, да е запомнил детайли от него, да е започнал да си прави отделни асоциации – положителни или отрицателни и в крайна сметка то да се окаже причината потребител да избере или не Вас пред конкурентите Ви.

Едно добре проектирано лого говори много за отношението Ви към бизнеса и съответно към клиентите му и може да помогне за спечелването на даден потребител за дълги години напред.

Основни детайли на логото

Трите главни компонента, определящи ефективността на логото са цвят, шрифт и форма на емблемата и тяхното правилно комбиниране.

Цвят:

За избора на подходящ цвят или цветова комбинация най-голямо влияние оказва усещането, което искаме логото да поражда. 

Различните нюанси влияят различно на човешката психика. Например меките студени цветове – зелено, синьо и техните нюанси действат успокояващо и създават приятелско усещане в човешкото съзнание. 

От друга страна ярките топли цветове в червено-оранжевата палитра са по-агресивни, изострят сетивата и пораждат вълнение.

Още повече всеки цвят асоциира към определено нещо и това също трябва да се вземе в предвид при оформянето на лого дизайна.

Препоръката на експертите ни е да се използват не повече от три цвята в едно лого, като се избягват сенките и смесването на цветовете.

Шрифт:

Шрифтът, в зависимост от излъчването, което иска да носи компанията може да бъде сериозен, дружелюбен, закачлив, сбит, сложен, с извивки и така нататък. Единственото условие е текста да бъде лесен за четене и разбиране.  

Форма:

Формите, които се препоръчват са триъгълник, квадрат, кръг и комбинация от тях. По правило формата трябва да е холистична, органично прилягаща на всяка повърхност, пропорционална система от символи, без добавени излишни малки детайли.

Много е важно стартиращите компании, които тепърва ще изграждат корпоративна идентичност, да са наясно със значението на логото и с основните изисквания за неговото създаване, защото инвестирането на време и пари в създаването на премиум лого със сигурност ще се отплаща в бъдеще.

Как да изберем кои детайли да включим в логото?

Както споменах по-нагоре процесът на изработка на лого започва със събирането на данни и техния анализ.

Анализ на компанията

На първо време е необходимо да се запознаем с компанията. Тоест с какво се занимава тя, какви са нейните продукти и/или услуги и най-важното – защо? Защо организацията прави това, което прави? Какви са нейните цели, мисия и визия, какво иска да постигне тя?

Обикновено се започва от нейната история и образа, който иска да изгради. Това ни дава ориентир за думите, които ще използваме в логото и около които ще изградим дизайна му, за излъчването и посланията, които то ще трябва да носи и за усещането, което желаем логото да поражда у потребителите.

Анализ на потребителите

Анализът на аудиторията е изключително важен. Благодарение на него ще можем да се ориентираме какви изразни средства да използваме при оформяне на текста в логото и какъв дизайн да създадем, за да се хареса на потребителите.

За тази цел се отчитат демографските характеристики на аудиторията като – възраст, пол, местоживеене, доходи, стил на живот и потребителско поведение. Необходимо е да се установи какво мотивира потребителите и какъв проблем се опитват да разрешат те, използвайки продукта на компанията.

Дизайнът на логото трябва така да е проектиран, че да провокира желаната емоция, да използва правилния тон на комуникация и най-важното да вдъхва доверие у потребителя.

Анализ на конкурентите

Има няколко причини, поради които е важно да се анализират конкурентите.

Първо трябва да се установи какви са визуалните представи, които вече са изградени в дадения бранш и какъв е контекстът излъчван от конкурентните лого дизайни. Имайки предвид тази информация можем да създадем логото така, че то да изпъква пред останалите. Да изберем цвят, форми и текст, които да са различни и запомнящи се. 

Елементите трябва да бъдат избрани внимателно, като се вземат предвид, разбира се, изградените стандарти в сферата и очакванията за това как трябва да изглежда логото. Трябва да се намери баланс между това то да е уникално, но да не отблъсква потребителите.

Проучването на конкурентните лого дизайни е важно също и за да не създадем неволно лого наподобяващо логото на някой от конкурентните на бизнеса. Има голяма вероятност това да се случи, заради асоциациите свързани със съответната дейност на компанията. 

Например – много често в логата на компаниите за недвижимо имущество и на строителните компании се използва като символ къщата.

 

 

Везната пък сме свикнали да виждаме в логата на организациите опериращи в сферата на правосъдието. 

 

лого за адвокатска кантора Михаела Димитрова

 

За подобни сектори със силно насадили се в съзнанието ни символи много лесно може подреждайки елементите на логото да създадем дубликат на вече съществуващо лого. 

Това в най-добрия случай ще доведе до създаване на лошо първо впечатление у потребителите, но може да се стигне и до далеч по-неприятни последствия свързани с нуждата от разрешаване на съдебни спорове.

Анализ на средата, в която ще се използва логото

Друго съществено нещо, което трябва да се вземе в предвид при създаването на логото и лого дизайна е къде ще се използват те. Едно основно правило е те да изглеждат добре и да бъдат разпознаваеми както в много големи, така и в много малки размери.

Наред с обичайните рекламни материали, в които логата присъстват като – брошури, визитки, билборди, бланки, плакати, сувенири и други, в наши дни трябва да се вземе в предвид и това как ще изглежда логото и в дигитална среда – уебсайт, мобилни приложения, онлайн реклами

Пропорциите на логото трябва да са такива, че то да стои добре в навигацията на сайта. В тази връзка лого с хоризонтална ориентация би било по-подходящо в сравнение с лого с вертикална ориентация. Обичайна практика е за мобилния вариант на сайта да се разработва отделна версия на логото, която е по-малка и обикновено се състои само от графичния елемент.

Цветовете също се променят в дигитална среда. На много компании се наложи да направят редизайн на логата си, с цел те да изглеждат по-добре на екрана. 

Общо взето проучването е задължителна стъпка в процеса на създаване на логото. То ни дава насока за това как трябва да изглежда логото и какво трябва да излъчва. Чрез него можем да съпоставяме различни подходи, да изберем най-добрата концепция и да открием източник на вдъхновение и генератор на нови идеи.

Чрез анализа можем лесно да определим кои цветове, форми, шрифт и стилистика да използваме и как най-добре да предадем посланието и да провокираме емоциите, които искаме. Задълбоченото проучване е предпоставка за успешен и работещ лого дизайн. 

Значение на логото за Вашия Бизнес

Както надявам се стана ясно, логото е сред най-важните елементи от идентичността на даден бизнес. При споменаване на името на известна компания то е първото нещо, което изниква в съзнанието ни. 

Виждайки го ние не само се сещаме за компанията или продукта, който тя предлага, но и за усещането и емоцията, които те ни носят. То не може да постигне всичко това самостоятелно. Нужно е в логото да бъдат заложени идея и замисъл, формулирани на база задълбочени проучвания, които в последствие да се обогатяват и актуализират.

Процесът от сформирането на концепциите до имплементирането на подходящите елементи в логото е дълъг и труден, но си струва, ако крайната цел – разпознаваемост и емоционална обвързаност с потребителите, е постигната. А като гаранция за резултатност може да служи само дългогодишният опит и отдадеността на професионални дизайнери.

Ако и Вашият бизнес също се нуждае от отлично направено премиум лого можете да изпратите запитване за създаване на лого от дизайнерския екип на Webselo.com. Станете един от над 800-те наши доволни клиенти.

Повече полезна информация свързана с логото и лого дизайна прочетете в статиите:

Защо е важна изработката на бизнес лого?

10 основни компонента за изграждането на добър уебсайт!

Webselo.com - Full Service Digital Agency
4.8
На базата на 21 ревюта
Stanislav Cherkezov
Stanislav C.
10:25 16 May 21
Впечатляваща работа и отношение. Резултатът е прекрасен. Само добри думи могат да се кажат за Руди, който се справи чудесно и изключително бързо със задачата.
Моника Валеова
Моника В.
20:38 08 May 21
Radostin Valeov
Radostin V.
20:05 08 May 21
Yuliyana Radeva
Yuliyana R.
17:45 22 Apr 21
Точни и разбрани хора, добри професионалисти. Препоръчвам! :)
Nikolay Gorov
Nikolay G.
17:34 03 Apr 21
Благодаря за професионалната консултация и отношение на Кирил!
гергана неделчева
гергана Н.
10:17 21 Mar 21
Благодаря за страхотното лого и за уникалното отношение на Руди.
Daniel GTA
Daniel G.
08:41 21 Mar 21
Красимир Кирилов
Красимир К.
11:03 05 Mar 21
Благодаря за прекрасното отношение на г-н Йовев! Консултациите, които проведох с него потвърдиха първоначалното ми мнение, че това е един стойностен човек и голям професионалист ! Горещо препоръчвам !прочети повече
Rositsa Panayotova
Rositsa P.
18:01 09 Feb 21
Много благодаря за страхотното лого! По-хубаво и интересно от това, което си представях! Горещо препоръчвам!
Silviya Abadjieva
Silviya A.
12:49 09 Feb 21
Благодаря ви за професионализма и прекрасното отношение в лицето на Кирил Йовев и Венцислав Илиев,за цялото търпение и старание.
Ван Оборудване
Ван О.
12:01 02 Feb 21
Попаднахме на webselo.com, докато търсихме изпълнител за новия ни фирмен сайт. След като разгледахме реализираните им проекти, бяхме сигурни, че това е точната фирма за нас. С тях се комуникира лесно, бързо, ефективно. Работи си се леко, професионално, ползотворно. Особено сме благодарни, че ни доставиха удоволствието да вземем активно участие в качването на съдържание в новия сайт. Крайният резултат ни удовлетворява много! А логото, което създадоха за нас за 2 дни, е безапелационно най-доброто възможно. Препоръчваме webselo.com без колебание!(Translated by Google)We came across webselo.com while looking for a contractor for our new company website. After reviewing their projects, we were sure that this is the right company for us. It is easy, fast and effective to communicate with them. You work lightly, professionally, fruitfully. We are especially grateful that we were pleased to take an active part in uploading content to the new site. The end result satisfies us a lot! And the logo they created for us in 2 days is unquestionably the best possible. We recommend webselo.com without hesitation!прочети повече
Katya Gancheva
Katya G.
08:40 01 Feb 21
Изключително впечатлена съм от Радослав Радославов- Руди! Невероятен професионалист, събеседник и ЧОВЕК!