Защо Лого Дизайнът е Ключов за Развитието на Вашата Фирма и Разпознаваемостта ѝ?

 

Логото е сред най-важните елементи за всяка една организация. Всъщност то е първото нещо, с което се сблъсква един нов за бизнеса клиент. Много неправилно е да го възприемаме просто като някакъв незначителен графичен или текстови елемент.

В голям процент от случаите то допринася значително за това как хората ще възприемат съответната компания. Дали ще я приемат насериозно, дали ще ѝ се доверят и дали ще изберат продуктите ѝ – за всичко това оказва влияние и логото на компанията.  

Логото трябва да бъде структурирано правилно. Ефективно да представя визията, мисията и целите, на бизнеса, да изразява неговата организационна култура и да излъчва надеждност.

Създаването на подходящо лого не е много лесен процес, особено ако не си експерт в сферата. Той започва със събирането на необходимата информация за фирмата, за сектора, в който оперира тя, за конкурентите и клиентите ѝ и за продуктите или услугите, които тя предлага.

След това информацията се анализира, установяват се нуждите и целите на бизнеса, и се предлага най-ефективното решение. И едва тогава се пристъпва към създаването на логото и неговия дизайн.

За щастие ние в Webselo.com имаме дългогодишен опит в проектирането на лога за нашите клиенти. Професионалните ни дизайнери са изработили вече повече от 800 лога и лого дизайни за различни компании, опериращи в различни индустрии. 

 

 

В случай, че се нуждаете от експертна помощ за изработването на Вашето лого и лого дизайн можете да изпратите запитване от тук.

Какво представлява Логото?

Определението за лого е –  графичен елемент или емблема, представящ по определен начин корпорация, сдружение, организация, продукт или дори отделна личност.

Най-често в него се включва името на бизнеса, обикновено в съкратен вариант, в конкретен шрифт, стил и цветова гама, комбинирано с избран подходящ графичен елемент, свързан със сферата на дейност на организацията. То трябва да е оригинално и неповторимо.

Функцията на логото е да отличава компанията от нейните конкуренти, да бъде запомнящо се и в най-добрия случай да въздейства емоционално на потребителя. Към създаването му трябва да се подходи отговорно, като се намери правилният баланс между креативност и функционалност. 

Добре проектирано то е в състояние да подтикне потребителя да избере продукта точно на Вашия бизнес, което да осигури стабилен растеж и приходи за компанията.

Видове Лога

Логата могат да бъдат под формата на графичен символ, текст или както е в най-често срещания случай – комбинация от текст с графичен символ.

Лого под формата на графичен символ:

За такова лого може да се използва снимка, картинка или рисунка, без наличието на текст в тях. Целта при тези лога е графично да се представи дейността, визията и мисията на компанията, чрез илюстриране най-често на продуктите или услугите ѝ.

 Такова е например логото на Мontelectricbikes.

 

 

Лого под формата на чист графичен символ се използва доста рядко и то предимно от силно утвърдени на пазара компании. Въпреки това, ако бъде създадено добре може да доведе до желаните резултати.

Текстово лого:

Това е лого, в което има само текстови елемент, оформен в определен шрифт, цвят и размери. Най-често текстът представлява името на компанията, или дейността, с която се занимава.

 

 

Този вид лога се използват много по-често. Тяхно основно предимство е, че те директно асоциират с конкретен бизнес.

Комбинирано лого:

Това е лого, в което е комбинирано графичен елемент и текст.

 

 

Смята се, че това са най-успешният вид лога, защото са най-информативни и най-запомнящи се от потребителите.

Роля на логото и лого дизайна

Много хора смятат инвестирането в лого и лого дизайн за излишни разходи. За тях това са капризи на големите компании или ненужни добавки измислени с цел печалба от маркетолозите. Но значението им за бизнеса, включително и за малкия бизнес, не бива да се подценява.

Логото и неговият дизайн всъщност са изключително важни за създаването на добро първо впечатление у новите клиенти и, в последствие, за изграждането на стабилни взаимоотношения с тях.

Много по-голяма е вероятността клиент, колебаещ се между два конкурента да предпочете този, който има отлично направено премиум лого, защото лого дизайнът направен от специалисти внушава доверие, а доверието е основната причина потребителят да избере точно Вашия продукт.

Статистиката показва, че хората често предпочитат да платят повече, но да използват услугите или продуктите на сигурна компания, пред това да взаимодействат с непозната за тях организация.

Характеристики на доброто лого

Логото може да бъде разглеждано като визитната картичка на бизнеса. За да вдъхва доверие и да изгражда имидж за организацията, то трябва да изглежда професионално. Изискванията за постигането на тази цел са логото да:

  • бъде лесно запомнящо се;
  • представя бизнеса и сферата му на дейност;
  • бъде изчистено от излишни детайли;
  • бъде проектирано ефективно;
  • изгражда доверие у потребителя;
  • се откроява от логата на конкурентите.

Много преди клиента да се сблъска с бизнеса и продуктите му може да е виждал логото на организацията някъде, да е запомнил детайли от него, да е започнал да си прави отделни асоциации – положителни или отрицателни и в крайна сметка то да се окаже причината потребител да избере или не Вас пред конкурентите Ви.

Едно добре проектирано лого говори много за отношението Ви към бизнеса и съответно към клиентите му и може да помогне за спечелването на даден потребител за дълги години напред.

Основни детайли на логото

Трите главни компонента, определящи ефективността на логото са цвят, шрифт и форма на емблемата и тяхното правилно комбиниране.

Цвят:

За избора на подходящ цвят или цветова комбинация най-голямо влияние оказва усещането, което искаме логото да поражда. 

Различните нюанси влияят различно на човешката психика. Например меките студени цветове – зелено, синьо и техните нюанси действат успокояващо и създават приятелско усещане в човешкото съзнание. 

От друга страна ярките топли цветове в червено-оранжевата палитра са по-агресивни, изострят сетивата и пораждат вълнение.

Още повече всеки цвят асоциира към определено нещо и това също трябва да се вземе в предвид при оформянето на лого дизайна.

Препоръката на експертите ни е да се използват не повече от три цвята в едно лого, като се избягват сенките и смесването на цветовете.

Шрифт:

Шрифтът, в зависимост от излъчването, което иска да носи компанията може да бъде сериозен, дружелюбен, закачлив, сбит, сложен, с извивки и така нататък. Единственото условие е текста да бъде лесен за четене и разбиране.  

Форма:

Формите, които се препоръчват са триъгълник, квадрат, кръг и комбинация от тях. По правило формата трябва да е холистична, органично прилягаща на всяка повърхност, пропорционална система от символи, без добавени излишни малки детайли.

Много е важно стартиращите компании, които тепърва ще изграждат корпоративна идентичност, да са наясно със значението на логото и с основните изисквания за неговото създаване, защото инвестирането на време и пари в създаването на премиум лого със сигурност ще се отплаща в бъдеще.

Как да изберем кои детайли да включим в логото?

Както споменах по-нагоре процесът на изработка на лого започва със събирането на данни и техния анализ.

Анализ на компанията

На първо време е необходимо да се запознаем с компанията. Тоест с какво се занимава тя, какви са нейните продукти и/или услуги и най-важното – защо? Защо организацията прави това, което прави? Какви са нейните цели, мисия и визия, какво иска да постигне тя?

Обикновено се започва от нейната история и образа, който иска да изгради. Това ни дава ориентир за думите, които ще използваме в логото и около които ще изградим дизайна му, за излъчването и посланията, които то ще трябва да носи и за усещането, което желаем логото да поражда у потребителите.

Анализ на потребителите

Анализът на аудиторията е изключително важен. Благодарение на него ще можем да се ориентираме какви изразни средства да използваме при оформяне на текста в логото и какъв дизайн да създадем, за да се хареса на потребителите.

За тази цел се отчитат демографските характеристики на аудиторията като – възраст, пол, местоживеене, доходи, стил на живот и потребителско поведение. Необходимо е да се установи какво мотивира потребителите и какъв проблем се опитват да разрешат те, използвайки продукта на компанията.

Дизайнът на логото трябва така да е проектиран, че да провокира желаната емоция, да използва правилния тон на комуникация и най-важното да вдъхва доверие у потребителя.

Анализ на конкурентите

Има няколко причини, поради които е важно да се анализират конкурентите.

Първо трябва да се установи какви са визуалните представи, които вече са изградени в дадения бранш и какъв е контекстът излъчван от конкурентните лого дизайни. Имайки предвид тази информация можем да създадем логото така, че то да изпъква пред останалите. Да изберем цвят, форми и текст, които да са различни и запомнящи се. 

Елементите трябва да бъдат избрани внимателно, като се вземат предвид, разбира се, изградените стандарти в сферата и очакванията за това как трябва да изглежда логото. Трябва да се намери баланс между това то да е уникално, но да не отблъсква потребителите.

Проучването на конкурентните лого дизайни е важно също и за да не създадем неволно лого наподобяващо логото на някой от конкурентните на бизнеса. Има голяма вероятност това да се случи, заради асоциациите свързани със съответната дейност на компанията. 

Например – много често в логата на компаниите за недвижимо имущество и на строителните компании се използва като символ къщата.

 

 

Везната пък сме свикнали да виждаме в логата на организациите опериращи в сферата на правосъдието. 

 

лого за адвокатска кантора Михаела Димитрова

 

За подобни сектори със силно насадили се в съзнанието ни символи много лесно може подреждайки елементите на логото да създадем дубликат на вече съществуващо лого. 

Това в най-добрия случай ще доведе до създаване на лошо първо впечатление у потребителите, но може да се стигне и до далеч по-неприятни последствия свързани с нуждата от разрешаване на съдебни спорове.

Анализ на средата, в която ще се използва логото

Друго съществено нещо, което трябва да се вземе в предвид при създаването на логото и лого дизайна е къде ще се използват те. Едно основно правило е те да изглеждат добре и да бъдат разпознаваеми както в много големи, така и в много малки размери.

Наред с обичайните рекламни материали, в които логата присъстват като – брошури, визитки, билборди, бланки, плакати, сувенири и други, в наши дни трябва да се вземе в предвид и това как ще изглежда логото и в дигитална среда – уебсайт, мобилни приложения, онлайн реклами

Пропорциите на логото трябва да са такива, че то да стои добре в навигацията на сайта. В тази връзка лого с хоризонтална ориентация би било по-подходящо в сравнение с лого с вертикална ориентация. Обичайна практика е за мобилния вариант на сайта да се разработва отделна версия на логото, която е по-малка и обикновено се състои само от графичния елемент.

Цветовете също се променят в дигитална среда. На много компании се наложи да направят редизайн на логата си, с цел те да изглеждат по-добре на екрана. 

Общо взето проучването е задължителна стъпка в процеса на създаване на логото. То ни дава насока за това как трябва да изглежда логото и какво трябва да излъчва. Чрез него можем да съпоставяме различни подходи, да изберем най-добрата концепция и да открием източник на вдъхновение и генератор на нови идеи.

Чрез анализа можем лесно да определим кои цветове, форми, шрифт и стилистика да използваме и как най-добре да предадем посланието и да провокираме емоциите, които искаме. Задълбоченото проучване е предпоставка за успешен и работещ лого дизайн. 

Значение на логото за Вашия Бизнес

Както надявам се стана ясно, логото е сред най-важните елементи от идентичността на даден бизнес. При споменаване на името на известна компания то е първото нещо, което изниква в съзнанието ни. 

Виждайки го ние не само се сещаме за компанията или продукта, който тя предлага, но и за усещането и емоцията, които те ни носят. То не може да постигне всичко това самостоятелно. Нужно е в логото да бъдат заложени идея и замисъл, формулирани на база задълбочени проучвания, които в последствие да се обогатяват и актуализират.

Процесът от сформирането на концепциите до имплементирането на подходящите елементи в логото е дълъг и труден, но си струва, ако крайната цел – разпознаваемост и емоционална обвързаност с потребителите, е постигната. А като гаранция за резултатност може да служи само дългогодишният опит и отдадеността на професионални дизайнери.

Ако и Вашият бизнес също се нуждае от отлично направено премиум лого можете да изпратите запитване за създаване на лого от дизайнерския екип на Webselo.com. Станете един от над 800-те наши доволни клиенти.

Повече полезна информация свързана с логото и лого дизайна прочетете в статиите:

Защо е важна изработката на бизнес лого?

10 основни компонента за изграждането на добър уебсайт!

Webselo.com - Full Service Digital Agency
4.8
На базата на 123 ревюта
Ianko Karamanov
Ianko K.
07:21 18 Jun 21
Професионална работа - от отношение, консултация до финалните резултати. Работихме заедно с Руди (Радослав Радославов) и определено бихме повторили и потретили. Изключително бързи реакции на корекциите, идейни предложения ... страхотна работа. Препоръчвам!АУТОПИЯ ЕООДпрочети повече
Ivetaa Ivanova
Ivetaa I.
07:17 18 Jun 21
Професионална работа - от отношение, консултация до финалните резултати. Работихме заедно с Руди (Радослав Радославов) и определено бихме повторили и потретили. Изключително бързи реакции на корекциите, идейни предложения ... страхотна работа. Препоръчвам!прочети повече
Stanislav Cherkezov
Stanislav C.
10:25 16 May 21
Впечатляваща работа и отношение. Резултатът е прекрасен. Само добри думи могат да се кажат за Руди, който се справи чудесно и изключително бързо със задачата.
Моника Валеова
Моника В.
20:38 08 May 21
Radostin Valeov
Radostin V.
20:05 08 May 21
Yuliyana Radeva
Yuliyana R.
17:45 22 Apr 21
Точни и разбрани хора, добри професионалисти. Препоръчвам! :)
Nikolay Gorov
Nikolay G.
17:34 03 Apr 21
Благодаря за професионалната консултация и отношение на Кирил!
гергана неделчева
гергана Н.
10:17 21 Mar 21
Благодаря за страхотното лого и за уникалното отношение на Руди.
Daniel GTA
Daniel G.
08:41 21 Mar 21
Красимир Кирилов
Красимир К.
11:03 05 Mar 21
Благодаря за прекрасното отношение на г-н Йовев! Консултациите, които проведох с него потвърдиха първоначалното ми мнение, че това е един стойностен човек и голям професионалист ! Горещо препоръчвам !прочети повече
Rositsa Panayotova
Rositsa P.
18:01 09 Feb 21
Много благодаря за страхотното лого! По-хубаво и интересно от това, което си представях! Горещо препоръчвам!
Silviya Abadjieva
Silviya A.
12:49 09 Feb 21
Благодаря ви за професионализма и прекрасното отношение в лицето на Кирил Йовев и Венцислав Илиев,за цялото търпение и старание.