Автоматични Режими за Наддаване в Google Ads – Кога и Как да ги Използвате

 

В днешната статия ще споделим с вас интересни детайли около автоматичните режими в платформата Google Ads. Ако сте чели предходните ни статии, то знаете, че при стартиращи акаунти препоръчваме да наложите пълен контрол върху бюджета. Това означава да се ориентирате към Manual Bidding или ръчно да променяте цената за клик (bid) на ниво: кампания, сегмент (група) и ключова дума.

Днес обаче статията е ориентирана към автоматичните “умни” режими, които вършат тази работа перфектно, вместо вас. Такива режими са Target CPA и Target ROAS, заедно с техните стратегии за наддаване (bidding strategies).

Прочетете! Ще ви бъде интересно и най-вече полезно!

автоматични и ръчни режими за наддаване в google ads

Как да разберем правилно основите на наддаването – Bidding Basics?

Избирайки да преминете към рекламна дейност в Гугъл, то вие обезателно ще участвате в аукциони (търгове), за които, разбира се, се заплаща. Средната цена в аукциона варира според:

 • Бизнеса (фирмената дейност)
 • Индустрията
 • Конкуренцията
 • Интереса на потребителите и пр.

Понякога дори устройството, през което потребителите търсят даден продукт, може да окаже влияние на цената в аукциона. Например, при таблетите цената значително намалява, докато при настолни (desktop) и мобилни устройства – се покачва. 

Има различни начини, с които Гугъл ви помага да контролирате тези промени в самото начало на вашите акаунти. Колкото и развит бизнес да имате, ако сте все още начинаещи в платформата за платена реклама – Google Ads, то най-удачно трябва да изберете ръчен/ manual режим за наддаване. 

По този начин ще можете да правите промени на ниво група (рекламен сегмент) и индивидуално за всяка ключова дума, демографска характеристика, устройство и пр. 

Разбира се, с течение на времето се натрупват данни и когато разполагате с достатъчно такива, то можете да преминете по всяко време към автоматичен режим. Все пак не забравяйте, че дори интелигентно построен алгоритъмът има нужда от данни, които да служат за ориентир за правилно взети решения.

Нека видим какви са предимствата на тези автоматични режими! 🙂 

 

Target CPA

Target CPA е част от Smart Bidding стратегиите (т.е. тези, които по умен начин определят вашето участие и представяне в аукциона). Идеята е да се реализират максимално много конверсии за или малко под цената за действие (CPA – cost per action). 

Target CPA в google ads

Стратегията за Target CPA може да бъде заложена както на единична кампания, така и на съвкупност от няколко кампании (т.нар. Portfolio strategy). Преди обаче да преминете към задействането на такъв тип наддаване, обърнете внимание на тези препоръки:

  • Уверете се, че акаунтът има достатъчно количество данни (поне 30 конверсии на месечна база, висок CTR и др.)
  • Обмислете повишаване на бюджета поне по 2
   Бюджетът е ключов елемент за успеха на тези автоматични режими. Те ще донесат желаните резултати, но за целта са нужни повече средства за работа.
  • Настройте проследяване на конверсиите – conversion tracking.

 

Начин на работа на Target CPA

Целевото CPA наддаване работи с исторически данни, т.е. на база предходно представяне на вашите акаунти в минали периоди, този тип наддаване определя как да действа всеки път, когато се състои аукцион. 

В много къс интервал от време, когато има релевантно търсене от даден потребител, в Гугъл се провежда аукцион. Задвижвайки Target CPA, вие давате възможност на режима да задава бидове спрямо дадени ситуации изцяло във ваша полза.

Какво означава това?

Целевото CPA наддаване ще се опита да реализира конверсия на сходна цена за действие (CPA), която вие сте готови да платите. Цената може да варира или под зададената, или около зададената.

В същото време извършва промени по цените за клик на ниво група и ключови думи, за да извлечете максимална полза от участието ви в аукциона.

 

Особености на Target CPA

Задавайки целево CPA наддаване, вие посочвате средната цена, която сте готови да платите за конверсия. Target CPA се отразява  на броя на конверсиите. Ето защо бюджетът е толкова важен. 

Постоянно консултираме нашите клиенти за промени в рекламния бюджет, защото данните имат свое представяне. Когато дадена кампания се движи прогресивно добре, но бюджетът не стига, тогава се сещате какъв ще бъде резултатът. 

Резултат: Спад в конверсиите поради недостиг на бюджет за работа на автоматичния режим. 

 

Лимити при Target CPA

Мислите ли, че е рационално да се ограничи представянето на режим, който цели да донесе максимална полза за вашия бизнес?

Разбира се, в лимитите няма нищо лошо и нередно, но  в този конкретен случай можете да счупите цялостната работа на алгоритъма. Нека припомним, че Target CPA наддаването е част от умните стратегии за наддаване, т.е. включвайки го, вие имате:

 • Добра историческа история на акаунта
 • Данни за успешно задвижване на режима
 • Разумно доверие в режима

Последната точка ви звучи сигурно абстрактно? Но разберете, че минавайки към такъв режим, вие не го правите безцелно и на база предсказания, а използвате данни, статистика и вече реализирани резултати.

Поставянето на лимити/ограничения само ще попречи автоматичният режим да си свърши работата. Все пак, ако държите да сложите такива, то можете да го направите само на съвкупно обединение на няколко кампании (portfolio strategy), а не само на една конкретна. 

 

Видове лимити

Наша отговорност е да ви дадем максимална стойност. Затова ще обясним двата вида лимити, които можете да зададете.

 • Max. Bid Limit

С този лимит вие залагате максимално високи бидове на ниво: кампания, рекламна група и ключови думи. С други думи вие казвате на Google да заложи най-висока стойност, която сте готови да платите в аукциона, докато използвате Target CPA.

 • Min. Bid Limit

Задавате в този случай минимална стойност, която да се използва при Target CPA режим. Придържате се към долната граница в аукциона за цена на клик, ключова дума, група и съвкупно за кампанията.
Имайте предвид, че поради умното ценообразуване (smart pricing) може цената за целия аукцион да бъде, дори под вашия зададен минимум.

 

Промени според устройството – Bid Adjustments

Когато сте активирали Target CPA стратегия, можете да променяте процентно какви резултати желаете според устройството. Нека дадем пример.

Ако предлагате услугата за ремонт и рециклиране на дюзи, то най-вероятно в данните ще видите, че таблетите като устройства не се представят добре. В такъв случай е уместно да намалите бида с -80%, а в по-късен етап можете дори да ги изключите с -100%. Така вие давате сигнал, че не искате да се “борите” за потребители, чиито търсения идват от таблети.

Другата крайност са мобилните устройства. Може би в този пример по-добре се представят потребителите, които използват мобилни устройства. В този ред на мисли, при Target CPA може да се увеличи бида с +60%. 

Лесна калкулация ще ви наведе на мисълта, че при Target CPA, ако зададете таван от $10, когато се засече интерес от потребител, използващ мобилно устройство, Target CPA bidding ще бъде около $16. 

bid adjustments при рекламата в гугъл

Средна Цена за Действие – Average Target CPA

Average Target CPA е изражение на средната стойност, по която вашите акаунти се оптимизират. Важно е да отбележи, че тази усреднена цена може да бъде различна от тази, която вие сте задали като Target CPA. 

Няма нужда от притеснения, защото Average Target CPA е сумарна стойност, получена от всички промени, които нанасяме в различни сектори (дялове) на дадена кампания. Тоест,  Average Target CPA взема предвид bid adjustments по отношение на устройствата, демографските промени, промените по ключови думи и рекламни групи и пр.

Интересно е, че  Average Target CPA дава информация каква е била цената за действие (CPA) според периода от време, за който извличате данни. Също така, ако в дадения времеви прозорец няма трафик и данни – то няма да видите каква е била средната цена за действие, поради липса на данни.

Average Target CPA може да откриете в отчета за Actual CPA. Друг начин е от в началния изглед на кампаниите да изберете “Avg. Target CPA” и ще видите как се движи по графиката.

 

Плащане за конверсии – Pay for Conversions

Когато задавате този умен режим за Target CPA, то можете да изберете дали да плащате за кликове, или за конверсии. Тази настройка става в секцията “Bidding”, където трябва да намерите подменюто “Pay for”. Оттам можете да зададете плащане за конверсии.

 

Целевото CPA наддаване

Активирайки режима за Target CPA, има вероятност да забележите спад в трафика (low traffic) и промени при conversion rate показателя. Ще ви помогнем да се справите с тези сценарии професионално.

 

Промени при трафика – Low Traffic

На какво се дължи спада в данните при трафика, след включване на Target CPA? Има няколко основни момента, на които да обърнете внимание:

 • Ниска целева цена за действие (Low Target CPA)

Ако в минали периоди средната цена за действие (Average Target CPA) е била по-висока от зададения Target CPA към момента, това може да предизвика лоши показатели. 

Ето защо е важно да отделите време да обмислите промени в рекламния бюджет, за да достигат средствата и да се задават правилните стойности за Target CPA.

 • Спад в импресиите и кликовете за даден период от време за сметка на конверсиите.

Target CPA се ориентира към качествените конверсии, което може да окаже ефект върху броя импресии и кликове, защото режимът не се цели към тях. Неговата задача е да намери потребители, които са склонни да реализират поръчка в полза на вашия бизнес. 

 • Тракингът за конверсии може би не работи.

Ако премахнете някои конверсии, които сте следили, то рекламните карета няма да се показват. За целта трябва да заложите нов тракинг или да преминете към Manual CPC.

 

Conversion Rate

Друг сценарий, който се случва при преминаване към Target CPA, е намаляването на Conversion Rate показателят. Режимът се опитва постоянно да оптимизира. Затова понякога намалява или увеличава цената за клик. Например, възможно е цената за клик, която до преди сте я определяли като “евтина”, сега да се покачва. Това пряко намира отражение и при Conversion Rate. 

Важно е да следите данните и да извеждате калкулациите правилно, за да се убедите, че Target CPA в крайна сметка прави всяка промяна с цел оптимизация и положителен краен резултат. 

 

Target ROAS

Следващият автоматичен режим за наддаване е Target ROAS. Абревиатурата ROAS означава възвръщаемост на рекламните разходи – return on ad spend. Задействайки този режим, вие отново давате възможност той да определя в реално време, когато се съставя аукцион, да изменя бидовете. Неговата основна цел отново е максимална резултативност, т.е. цели се в постигане на вашите резултати.

При Target ROAS фокусът е върху т.нар. “Conversion value”. Тук не само е важна реализацията на конверсия, но режимът се стреми тя да бъде с максимално висока възвръщаемост за вашия бизнес. 

Например, ако преди активирането на режима дадена рекламна група конвертира с възвръщаемост 1:5, то при Target ROAS може да зададете +200% възвръщаемост.

Този режим е активен както за portfolio strategy (съвкупност от рекламни кампании), така и за всяка единична кампания, което е супер възможност да тествате, стига да имате данни.

Преди да преминете към Target ROAS:

 • Уверете се, че сте прочели статията до края
 • Заложете стойности (values) към тракинга за конверсии

стратегия за наддаване в гугъл рекламата

Особености при Target ROAS

За да ви помогнем с преминавате към този режим, сме подбрали 3 особености, за които трябва да знаете. Нека ги разгледаме.

 • Обемът на качествени данни е също толкова голям фактор за доброто представянето при Target ROAS, колкото и при Target CPA.

За да преминете към Target ROAS е необходимо да имате поне 20 реализирани конверсии за последните 45 дни, което е обощена извадка за всеки тип кампания. При кампаниите в Search мрежата е желателно конверсиите да са около 15 за последните 30 дни. Но ние като специалисти ви съветваме да преминете към Target ROAS при наличие на поне 50 конверсии за последните 30 дни, за да може алгоритъмът да се задвижи по-бързо и най-вече доста по-качествено.

 • Не забравяйте, че трябва да отчитате Conversion Values.

Ако правите това от скоро или сте нанесли някакви промени при отчета за Conversion value, то ви препоръчваме да въведете стойностите в колоната за „Conversions“, както и да изчакате 6 седмици за натрупване на данни.
Ако искате да използвате Target ROAS за App кампании – то изчакайте до момента, когато реализирате поне по 300 конверсии за 30 дни.

 • Обмислете добре увеличаване на бюджета.

Както вече споменахме, бюджетът е фундаментален фактор за представянето и продължителността на кампаниите. При използване на автоматични режими е необходимо да увеличите поне 2 пъти средния дневен бюджет. Имайте предвид, че на края на месеца (30.4 дни по-късно) няма да платите повече от зададения бюджет за целия период.
Например, ако към момента сте отделяли $10 на ден, то за преминаване към Target ROAS са нужни поне $30 на дневна база.

 • Понякога зададеният Target ROAS може да се отрази на количеството конверсии за Х период.

Не трябва да се притеснявате при подобен сценарий, защото все пак вие се стремите с този режим да увеличите възвръщаемостта, а не количеството продажби. Например, при Target ROAS заявявате резултати 1:10 и за да се изпълни това условие, трябва да се намерят точните потребители, които да пазаруват с такава стойност.

 

Как работи Target ROAS режимът?

Google Ads предвижда бъдещи конверсии с асоциирани стойности (values), благодарение на отчетите за стойност (conversion value) от минали периоди, задействани от тракинг за конверсии. След това режимът поставя max. CPC (максимална цена за клик), което ще увеличи и самата стойност на конверсията. Това действие е с цел достигане до зададения % възвръщаемост (Target ROAS). 

Ще забележите, че в някои дни ROAS показателят е по-висок, сравнение с други, но трябва да имате предвид едно правило:

Ако сте задали +500% Target ROAS в рамките на периода, режимът ще се стреми да го достигне, правейки различни промени в реално време. Именно това е огромният плюс на автоматичните режими: възможността да вземат правилните решения в дадена ситуация.

Сещате се за примера с ефективността на таблет спрямо мобилна/настолна версия? Е, нека си представим, че сме задали +500% Target ROAS за нова колекция зимни палта.

Хипотетично, вашият акаунт има натрупани данни. До момента сте работили с ръчен режим за наддаване, но стигате до момент, когато правите по 40+ конверсии на месечна база. 

Нещата са стабилни и преминавате към Target ROAS, като заявявате +500% възвръщаемост. Един вид вие казвате на Гугъл “За всеки $1, искам да получавам възвръщаемост от $5”. Тогава Гугъл ще се опита да намери перфектните потребители и в реално време ще върши работата, която с ръчен режим трудно би била направена.

В случая, на база анализ Google разбира, че жените между 24-45 години пазаруват често, а тези, които пазаруват през мобилно устройство конвертират с 30% повече. В допълнение, жените около София-град пазаруват с по-голяма стойност между 10:00 и 18:00 ч. 

Еха! Можете ли да предвидите и да засечете всички тези постоянно променящи се данни за части от секундата? Трудно би било. 

Ето защо на помощ идва Target ROAS режимът. Той ще промени бидовете на ниво ключови думи, рекламна група, браузър, устройство, демография и часови диапазон и в най-точния момент ще изведе вашите реклами на челни позиции. 

На същия принцип, когато режимът засече неконвертиращи сегменти потребители и неефективни показатели, тогва ще намали бидовете с определен %. Например, мъжете като цяла група може би няма да направят конверсия. Затова е удачно да се намалят и бидовете с около 70-80%. Ако използвате Target ROAS, режимът ще свърши тази задача.

 

Target ROAS при различните кампании

В платформата  на платена реклама на Гугъл има богато разнообразие от кампании, при които Target ROAS режимът се повлиява по различен начин. 

 • При Search кампании и такива със селекция на мрежа както в Search, така и в Display, Target ROAS ще се стреми да постигне средния ROAS показател за всички кампании, които използват режима.
 • При Display Network кампании, отново ROAS режимът ще се стреми да постигне във ваша полза средния коефициент на възвръщаемост, на база всички кампании, използващи този режим.
 • При Shopping кампаниите, задавайки режим на Target ROAS отново ще се постига средния резултат на база всички кампании, използващи този режим.
 • При App кампаниите (тези за приложения), Target ROAS режимът ще постига възвръщаемост на база изтеглянията на приложението, както и други вътрешни ивенти (events) в определен прозорец за конверсия (conversion window).

 

Видове лимити при Target ROAS

Тук също има възможност за поставяне на максимален и минимален лимит при бидовете, но не е препоръчително, защото може да попречи на колелото да се завърти. Така, например, ако имате исторически данни за успешно използване на Target ROAS, ако сложите прекалено нисък праг на бида, можете да счупите цялостното действие на кампанията.

Съветваме ви да се допитате до специалист за Google реклама. Отправете лесно и удобно запитване от тук!

 • Max. Bid Limit

Залагате максимална стойност за бид на ниво: ключови думи, рекламни сегменти (групи), кампания, докато сте в режим Target ROAS.

 • Min. Bid Limit

Залагате долен праг с минимална стойност за ключови думи, рекламни сегменти (групи) и кампания. Но все пак на база всички кампании, използващи Target ROAS, минималният бид може да е малък.

 

Average target ROAS

Както при Target CPA, така и при Target ROAS можете да видите средната стойност на показателя за възвръщаемост за даден Х период. Средният ROAS може да бъде различен от общия или т.нар. “Actual ROAS”, защото е зависим от промените, които правите в определени моменти.

показател за average ROAS

Заключение

Когато става дума за платена реклама в Google, то обезателно количеството данни е ключово за цялостното представяне, а техният правилен анализ е ежеседмична задача. Автоматичните режими са подходящи при вече развити акаунти с достатъчно статистика, за да вземат правилни и ефективни решения от изкуствения интелект, който стои зад Smart Bidding стратегиите за наддаване.

Както Target CPA, така и Target ROAS имат своите силни предимства при бъдещо активиране към съответните кампании или съвкупност от такива. Обърнете внимание кой режим е подходящ за вашия бизнес и се допитайте до специалист.

Надяваме се статията да ви е била полезна!

 

Прочетете още за рекламата в Google:

 

Имате интерес за професионална дигитална реклама? Нашият екип ще Ви помогне да постигнете желаните резултати. Изпратете запитване за управление на реклама в Гугъл сега!

 

Webselo.com - Full Service Digital Agency
4.8
На базата на 131 ревюта
Десислава Безинска-Шеинкова
Десислава Б.
11:35 04 Jan 21
Изключителни професионалисти, отнасят се с внимание и уважение към всеки техен клиент. Препоръчвам!(Translated by Google)Exceptional professionals, treat each of their clients with care and respect. I recommend!
Stanislava Petrova
Stanislava P.
10:47 15 Dec 20
Само един разговор и само една корекция след това беше необходима и Руди създаде съвършеното лого за нашата компания. Рядко се среща такъв професионализъм! Изключително съм доволна от съвместната си работа с него, както и от резултата, в т.ч. и дизайна на визитките. Препоръчвам без колебания!прочети повече
Yuliyana Radeva
Yuliyana R.
19:21 04 Dec 20
Стефан Цонев
Стефан Ц.
09:23 30 Nov 20
Тези хора са уникални! 🤗 Имах нужда от насока не само за това как да разработя сайта си, но и за маркетинга. ✌️Уникален екип от хора, които искат наистина да помогнат, при това не само в един аспект - сайт, например, а във всеки един. Давам си заданието, те планират, дългосрочно, и нещата се случват... така както го пише по дебелите книги! 🌟прочети повече
Стефан Цонев
Стефан Ц.
09:20 30 Nov 20
Най-доброто отношение, на което съм попадал напоследък. Нито за момент не почувствах, че искате просто да ми вземете парите! По време на всеки един разговор научавах толкова неща, направо като микро семинари за личностно развитие си беше! 🙂 Личи си от сто киометра, че не само сте се отдали на това, което правите, но сте се отдали и на това наистина да помагате на хората!(Translated by Google)The best attitude I've come across lately. Not for a moment did I feel that you just wanted to take my money! During each conversation I learned so many things, just like micro seminars for personal development! 🙂 It is obvious from a hundred kilometers that you are not only dedicated to what you do, but you are also dedicated to really helping people!прочети повече
Borislav Dimitrov
Borislav D.
11:07 26 Nov 20
Супер професионалисти!Много съм доволен!Руди е номер 1(Translated by Google)Super professionals!I am very pleased!Rudy is number 1
Daniela Grigorova
Daniela G.
21:12 11 Nov 20
Изключително любезни и коректни! Препоръчвам с 2 ръце 🙂
Marin Stefanov
Marin S.
10:12 27 Oct 20
Мариета Василева
Мариета В.
10:28 23 Oct 20
Бързи, коректни и супер отзивчиви! Благодаря за професионализма! Дизайнерът им Руди отговори на всичките ми очаквания и сега си имам страхотно лого на световно ниво ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️прочети повече
Arnaut Dere
Arnaut D.
11:12 20 Oct 20
Мога да разчитам, по всяко време. Адекватни, бързи. Доказани във времето!(Translated by Google)I can count on it at any time. Adequate, fast. Proven in time!
Georgi Yanakiev
Georgi Y.
06:52 26 Sep 20
В края на Юли тази година избрахме webselo.com за наш партньор в подготовката и изработването на изцяло нов онлайн магазин. Тяхната оферта беше 2 пъти по-висока от тази на следващата фирма. До момента не съжаляваме за избора и получиваме професионализъм. Съветите по проекта понякога се различават с нашето желание за определени функционалности, но се доверихме на експертизата и опита на екипа. С Кико сме се хванали на виртуален бас, че при достигнати 1000 поръчки ще черпи с малцово питие. Надявам се това да се случи още в първия месец от стартиране на магазина.прочети повече
Georgi Yanakiev
Georgi Y.
06:41 26 Sep 20
Избрахме webselo.com и екипа на Кико измежду 4 оферти, въпреки че тяхната беше 2 пъти по-висока от тази на следващия конкурент. Онлайн магазина ни е почти готов и засега сме доволни от комуникацията и професионализма, с който ни обслужват. Препоръчвам на всеки, който е на кръстопът дали да избере тях, то поне да поговори с тях и да прецени за себе си дали биха му били от полза.(Translated by Google)We chose webselo.com and Kiko's team from 4 offers, although theirs was 2 times higher than that of the next competitor. Our online store is almost ready and so far we are satisfied with the communication and professionalism with which they serve us. I recommend everyone who is at a crossroads to choose them, at least to talk to them and judge for themselves whether they would be useful to them.прочети повече