Данните от първа ръка (first-party data) вече налични в Audience Explorer

Скъпи собственици на партньорски сайтове на Google!

Както най-вероятно вече знаете нови рекламодатели, които привличате на сайта си  могат да получат най-голяма полза от Вашите собствени данни – данните от първа ръка (first-party data). Само трябва да установите кое прави аудиторията Ви „специална“.

Този процес отнема време, изисква определени технически умения и дълго боравене с данните, за да може накрая да се извлече информация, която е смислена и има реална полза за бизнесите.

За да се улесни процесът и да се увеличи стойността, която first-party данните на доставчиците на рекламно пространство носят за рекламодателите Google стартира Audience Explorer за партньори използващи Google Ad Manager’s Audience Solutions.

Това е премиум функционалност, която позволява на маркетолозите да получават, а вече и обработват и анализират данни за аудиториите, от първа ръка, използвайки платформата.

Audience Explorer беше създаден, за да помага на партньорите по-добре да разбират и използват своите first-party данни за аудиториите.

Без да са необходими сложни инструменти или много напреднали технически умения, чрез платформата маркетолозите могат да анализират аудитории, подобрявайки представата си за това как потребителите вземат решение за покупка.

Това помага за оптимизиране на кампаниите и / или стратегиите така, че максимално да се увеличи монетизацията на вложените в реклама парични средства. Данните могат да бъдат използвани както за бизнесите предлагащи услуги, така и за тези разчитащи на директни продажби.

Ако не сте напълно наясно с това как да оптимизирате кампаниите си в Google не забравяйте, че може да се възползвате от услугите ни като изпратите запитване за създаване на реклама в Google още сега. 

Кои са различните източници на данни?

Данни от първа ръка (First-Party Data)

Данни от първа ръка представлява информацията, която компаниите получават директно от потребителите си. Тя се събира и притежава от самите компании.

Тази информация се съхранява в софтуера и системите, които бизнеса използва под формата на дигитални интеракции, история на продажбите, поведение и предпочитания на потребителите и т.н.

Тя може да бъде използвана за създаването на реклами, съдържание или други цели водещи до подобряването на потребителското преживяване при взаимодействието на клиента с бизнеса.

Пример: Компания може да използва first-party данните си, включително поведението на потребителя при използването на десктоп или мобилно приложение, предпочитанията му при поръчка, историята на поръчките, лоялния статус на клиента и други, за да създаде реклама таргетираща точно определен, индивидуален потребител.

Данни от втора ръка (Second-Party Data)

Какво представляват те? Всъщност това са данни от първа ръка, събрани от доверени Ваши партньори. Тези данни обикновено се предоставят на компании, които не са преки конкуренти на бизнеса събрал информацията.

Информацията може да помогне на бизнеса да се разрасне доста по-бързо, отколкото ако разчита единствено на данни от първа ръка.

Те не са достъпни за всички, поради което са далеч по-ценни от данните от трета ръка (third-party data), които могат да бъдат получени от всеки друг играч на пазара, срещу определена цена, разбира се.

Пример: Банките и другите компании, предоставящи кредитни карти, могат да получат информация от летищата, благодарение на която да насочат рекламите си по начин, отговарящ на нуждите и интересите на пътуващите. 

Данни от трета ръка (Third-Party Data)

За разлика от данните от първа ръка, данните от трета ръка са събрани не от директното взаимодействие между потребител и компания, а от външен източник – компания, занимаваща се предимно със събирането на данни.

Данните от трета ръка често постъпват от множество източници в уеб пространството, като тази информация в последствие се агрегира, сегментира и продава на компаниите с цел задоволяване на нуждите на маркетинга им.

Пример: Ски хижа иска да таргетира скиори, живеещи в Пловдив. За целта се свързва с дадена компания за събиране на данни и купува списък със хората живеещи в Пловдив и покрайнините на града, които са закупили ски и / или ски екипировка от началото на годината до сега. Хижата показва рекламата си в интернет точно на тези потребители.

Къде се крие силата на first-party данните?

От години маркетолозите разчитат предимно на данни от трета ръка (third-party data).

Харчат милиони, за да получат информация за потребителите, които биха проявили интерес към продуктите им, с цел да подобрят таргетирането си.

Това е нормално и разбираемо, ако постигате целта си – реализирате определен обем продажби със задоволяваща Ви възвръщаемост.

Но как да третираме потребителите, които вече познаваме?

Повечето маркетолози знаят, че е по-евтино, а и далеч по печелившо, да задържим потребител, отколкото да спечелим нов.

Връщащите се потребители харчат 33 % повече, отколкото новите.

Освен това само една пета от настоящите потребители ще реализират около 80 % от печалбата в бъдеще.

Още повече тези потребители, които вече са взаимодействали с бизнеса и са реализирали покупка предоставят най-значимия от маркетинговите активи – данните от първа ръка (first-party data).

Именно тези first-party данни водят до най-високата възвръщаемост на инвестираните разходи за реклама сред всички други видове маркетингови данни.

Проблемът е, че много бизнеси не разполагат с технологията и / или стратегията необходима за отприщване на пълния потенциал на този ресурс, поради което много често прибягват до закупуването на данни от трета ръка.

Въпреки че third-party информацията може да доведе до подобряване на представянето на рекламните кампаниите и намаляване на разходите за придобиване на клиент, тя не може да обясни какви са взаимоотношенията между бизнеса и потребителите му, както и да проследи потребителското им пътешествие.

Към негативите се добавя и факта, че тази информация няма нищо уникално в себе си и лесно може да бъде продадена и на другите конкуренти.

Още нещо отрицателно – информацията може да пристигне със съпътстващи проблеми – лошо качество, неактуалност, неточност, а да не говорим и за високата ѝ цена.

В съвременния дигитален маркетинг, характеризиращ се с изключително висока степен на персонализация и супер конкретно таргетиране, осигуряващи лоялност към бранда и гарантиращи задържане на клиентите, не можем да си позволим да не разбираме и отговаряме на потребителските нужди, желания и интереси във възможно най-пълно съответствие.

Какво по-добро средство да използваме, освен информацията, която всеки потребител на компанията оставя след себе си?

Тя е актуална, безплатна и е собственост на Вашия бизнес.

Illustration of social media concept

Достъп до first-party данните за аудиторията

Сега достъпът до first-patry данните за аудиторията е значително улеснен. 

Audience Explorer инструментът предоставя интерфейс с удобен за използване дизайн, помагащ на бизнесите, инвестирали в стратегия за събиране на данни от първа ръка, да разберат по-лесно своите аудитории.

Маркетолозите могат да визуализират и интерпретират своите данни от първа ръка (first-party data) по множество различни начини.

Например – могат да се изследват състава и поведението на определен сегмент от цялата аудитория, да се сравняват два сегмента помежду си, или дори да се наслагват сегменти, с цел откриването на приликите и разликите между тях. 

Това са само някои от функционалностите, с които разполагат потребителите, използващи Audience Explorer.

Таблица с показатели (Scorecard table)

Когато потребител – рекламен мениджър, се намира в Audience Solutions менюто на платформата той вече ще има възможност, кликайки на заглавието на сегмента от аудиторията директно да отвори новия Audience Explorer инструмент.

В горния край на таблото потребителят може да види таблицата с показатели (scorecard table) за самия сегмент.

Тя осигурява бърз поглед на характеристиките на съответната сегментирана аудитория за определен период от време.

Важните показателите като общ брой уникални идентификатори или общ брой импресии могат да помогнат на маркетолозите бързо да разберат кои сегменти предоставят достатъчно възвръщаемост за конверсиите им.

Разделът Audience Explorer 

Audience Explorer разделът показва визуална карта, която осигурява нов начин на визуализация на пазара и възможност за подобряване на представянето на аудиториите сегментирани на база данните от първа ръка.

Тези интерактивни карти помагат на маркетолозите да разберат неща, като това в коя част от деня са най-активни различните аудитории и с кои реклами или части от рекламата се взаимодейства най-често.

Като допълнителна гъвкавост картите могат да бъдат настроени така, че да показват данни въз основа на броя уникални идентификатори, или въз основа на общия брой импресии на една реклама за конкретен потребител в дадения сегмент.

Инструмент за сравняване на сегменти.

Инструментът за сравняване на сегменти в Audience Explorer позволява на маркетолозите да сравняват два first-party сегмента, един спрямо друг, като данните се визуализират в една единствена карта.

Това помага на маркетолозите да разберат коя аудитория може да отговори в най-голяма степен на нуждите на маркетинга, или как два сегмента могат да бъдат комбинирани в една кампания така, че заедно да донесат възможно най-голяма полза за бизнеса.

Табло с припокриващи се сегменти

Инструментът за припокриващи се сегменти помага на маркетолозите да разберат колко различни всъщност са дадени сегменти.

Чрез него рекламодателите ще имат възможността да изследват метрики като броя на уникалните бисквитки, припокриващи се бисквитки, броя уникални импресии и припокриващи се импресии.

Чрез знанието за това какъв процент от членовете в даден сегмент са включени в рамките и на други сегменти маркетологът ще има по-ясна представа за размера уникални потребители, до които достигат рекламите му, когато използва няколко сегмента за различните си клиенти.

Инвестиране в решения от първа ръка (first-party solutions)

Audience Explorer използва нашите данни от първа ръка, събрани по-рано тази година и ги обработва, с цел да създаде нови решения за възникнали проблеми.

Силно препоръчително е собствениците на рекламно пространство да започнат да, или да продължа да инвестират в свои собствени данни от първа ръка свързани с аудиториите, които ще могат в бъдеще да бъдат използват за всички техни клиенти.

В дигитална агенция Webselo.com знаем това и го използваме в ежедневната си работа, като така гарантираме предоставянето на услуга с най-високо качество за клиентите си.

Ако и Вие се нуждаете от подкрепа в изграждането на дигитално присъствие за бизнеса Ви и искате професионално създадени рекламни кампании в Google не се колебайте да изпратите още сега запитване за създаване на реклама в Google.

Още полезна информация, свързана със създаването на реклами дигиталната сфера може да намерите в статиите:

Webselo.com - Full Service Digital Agency
4.8
На базата на 133 ревюта
Емилия Атанасова
Емилия А.
16:32 03 Oct 21
Истинско удоволстивие е да се работи с екипа на Webselo!
Ivailo Milenkov
Ivailo M.
21:04 05 Sep 21
С Кико сме работили като партньори по няколко проекта.Перфектна организация! Мисля, че всеки клиент би останал доволен от работата с Webselo.(Translated by Google)Kiko and I have worked as partners on several projects.Perfect organization! I think that every client would be satisfied with the work with Webselo.прочети повече
Мери Иванова
Мери И.
10:43 01 Sep 21
Изключително отзивчиви и много добри професионалисти! Препоръчвам!
Йоана Маринова Лада
Йоана Маринова Л.
12:56 18 Aug 21
Всички момчета са супер професионалисти... Благодаря на Кико, Руди и Петър за отговорността, с която подходиха и към моя проект...(Translated by Google)All the boys are super professionals ... Thanks to Kiko, Rudy and Peter for the responsibility with which they approached my project ...прочети повече
Galina Radkova
Galina R.
18:25 11 Aug 21
Препоръчвам. Много добри професионалисти.
Tosho Dimitrov
Tosho D.
17:07 05 Aug 21
Изключителни професионалисти! Точност, компетентност, бързина, високо качество!(Translated by Google)Exceptional professionals! Accuracy, competence, speed, high quality!
Ivan Kaloyanov
Ivan K.
06:12 25 Jul 21
Единствените , които са точни и истински професионалисти , по отношение на качество , бързина и удоволетворяват точно това което търсиш ! Работихме преди това с други дизайнери за изработването на лого и проект за витрини за офис,но се отказахме , защото крайният продукт не ни допадаше въобще ! Препоръчвам на всички които искат да нямат абсолютно никакви проблеми и да са доволни от резултатите накрая ! Работихме с управителя Кирил и дизайнера Руди , отзивите и за двамата са ни 6+ ,коректни , бързи , отговарят на всяко едно питане , било то по вайбър или имейл и реагират светкавично ! Удоволствие е да се работи с такива професионалисти ! Скоро ще се възползваме отново от тях за изработването и на Уеб Сайт и поддръжка в Google ! 🙌🏻прочети повече
Ianko Karamanov
Ianko K.
07:21 18 Jun 21
Професионална работа - от отношение, консултация до финалните резултати. Работихме заедно с Руди (Радослав Радославов) и определено бихме повторили и потретили. Изключително бързи реакции на корекциите, идейни предложения ... страхотна работа. Препоръчвам!АУТОПИЯ ЕООД(Translated by Google)Professional work - from attitude, consultation to the final results. We worked together with Rudi (Radoslav Radoslavov) and we would definitely repeat and repeat. Extremely quick reactions to the corrections, conceptual suggestions ... great job. I recommend!AUTOPIA EOODпрочети повече
Ivetaa Ivanova
Ivetaa I.
07:17 18 Jun 21
Професионална работа - от отношение, консултация до финалните резултати. Работихме заедно с Руди (Радослав Радославов) и определено бихме повторили и потретили. Изключително бързи реакции на корекциите, идейни предложения ... страхотна работа. Препоръчвам!прочети повече
atanas zaykov
atanas Z.
11:07 14 Jun 21
УЕБСЕЛО определено помогна с по-добрата визия и функционалност на онлайн магазина ми. Бях си изобразил г/д как искам да изглежда магазина и след съгласуване с тях всичко стана супер.(Translated by Google)WEBSELO definitely helped with the better vision and functionality of my online store. I had imagined d / d how I want the store to look like and after consulting with them everything turned out great.прочети повече
Rozaliya Rangelova
Rozaliya R.
19:54 13 Jun 21
Впечатлена съм от професионализма и коректността! Комуникацията ни беше кратка, но по същество, без загуба на време, в кратки срокове. Резултатът задоволи изцяло моите очаквания!(Translated by Google)I am impressed by the professionalism and correctness! Our communication was short, but essentially, without wasting time, in a short time. The result fully met my expectations!прочети повече
Stanislav Cherkezov
Stanislav C.
10:25 16 May 21
Впечатляваща работа и отношение. Резултатът е прекрасен. Само добри думи могат да се кажат за Руди, който се справи чудесно и изключително бързо със задачата.