Защо Bounce Rate е Толкова Важен За Рекламата в Google Ads?

 

Една от най-важните метрики в Google Ads, измервана до точност и в Google Analytics, е Bounce rate или степен на отпадане в превод на български език. Сигурно Ви е направило впечатление, че някои показатели се измерват в проценти (%). Такъв е и Bounce rate-ът. 

Числото, което виждат в тази графа от анализа плаши ли Ви? Може би, там са се поместили стойности около 100% или крайният 0%? Факт е, че високите стойности в случая могат да Ви стреснат, защото е останало разбирането, че именно при този параметър не са препоръчителни/желани високите процентни изражения. 

Колко висок процент всъщност трябва да Ви притесни? 

В тази статия ще Ви обясним как да измервате и оценявате този Bounce rate.

Ще Ви помогнем да намерите “златна среда” на степен на отхвърляне за бранша, в който се развивате и ще споделим с Вас интересни съвети за подобряване на този показател. Да започваме!

 

Какво е Bounce rate и защо е толкова значим за представянето на рекламите в Google Ads?

Английският термин “bounce” има донякъде точен превод на български – “отпадане”.

Идеята, с която се въвежда този параметър е да измери % на хора, които посещават даден сайт, но след това напускат, без да предприемат следващо действие. Така степента на отпадане показва процентното съотношение на посетителите на сайта, които просто са напуснали, поради една или друга причина.

По подразбиране, Google Analytics отчита интеракция на потребителя с даден сайт само ако той е посетил поне една допълнителна страница.

До известна степен този начин на отчитане на взаимодействие между потребител и сайт влошава Bounce rate показателя и Вие виждате шокиращите 100%.

Можем да проследим в Analytics степента на отпадане за целия сайт с клик върху менюто “Audiences” или “Аудитории”. При изведените отчети ще видите т.нар. site-wide bounce rate.

показател на bounce rate

Този site-wide bounce rate е калкулиран, след като средният брой на хора, напуснали дадени страници, се раздели на всички посетители на сайта за един и същ период от време. Но това не отхвърля възможността да проследите bounce rate на всяка отделна страница или секция от Вашия сайт.

При различните сегменти, за които се изчислява степен на отпадане, формулата е проста: отново се разделят общият брой на хора, напуснали конкретната страница, спрямо тотала от посетители на същата страница.

Процентът, който виждате в отчетите на bounce rate, е важен и въпреки че не е задължително да се водите по него, то е желателно да го наблюдавате, когато правите анализ на рекламите Ви в Гугъл. В статистика от SEMrush, bounce rate е определен като 4-тия най-важен показател при представянето на платените ppc реклами в Google. 

Важно е да поясним, че дори степента на отпадане да не влияе директно на съвкупните резултати от рекламата за сегашен период, то се отразява косвено, защото в екосистемата на Google най-силно се цени стойността, която се дава на потребителя.

Ако bounce rate-ът на дадена страница е висок, това е ясен знак за Гугъл, че съдържанието не отговаря на нуждите на потребителите.

Особеност, която няма да прочетете никъде другаде е, че не бива да гледате Bounce rate изолирано и като самостоятелен показател, а напротив – анализирайте го, като го съпоставяте с други показатели като: 

 • Продължителност на престоя на дадена страница;
 • Посетени страници;
 • Quality score на рекламното каре;
 • Качеството на ключовите думи.

Нека дадем пример с една лендинг страница.

Ако кампанията Ви е за събиране на лийдове – запитвания от клиенти, то началната страница сигурно сама по себе си ще има висок Bounce rate, защото няма къде да водите на друго място потребителите. Това прави ли я неуспешна? Ако при равни други условия Вие постигате целта от лийдове, получавате запитвания и разширявате потребителския списък с контакти, то има ли значение, че Bounce rate е около 90-80%?

Точно поради тази причина Ви съветваме да гледате съвкупно на показателите, за да прецените кой Bounce rate е добър и кой трябва да подобрите (намалите в случая). Супер полезна информация ще получите и във видеото от наш специалист в областта на платената реклама в Google Ads.

 

Какво е добър Bounce rate?

През годините опит сме се убедили, че определението на “добрия” bounce rate наистина варира и няма златна среда, която да се даде и да бъде общовалидна за всеки бизнес модел, за всяка нисша и индустрия. Сигурно вече сами сте си отговорили на въпроса. 🙂

Добрият bounce rate зависи от индустрията и условията, в които се развива Вашият бизнес, а също така и от устройствата, през които потребителите посещават сайта. Съвкупно тези фактори влияят на резултата, който отговаря за Вашия “благоприятен” bounce rate.

 

Как да определите Bounce rate за Вашата индустрия?

За щастие, този ангажимент не е Ваш, а можете да разчитате на Google Analytics, който ще изведе осреднените стойности на Bounce rate за популярни нисши. Разбира се, ще трябва да направите настройка за една минута. 

3 лесни стъпки за активиране на статистика за Bounce rate за индустриални звена:

 • Влезте в профила Ви в Google Analytics. 
 • Отидете в админ панела “Admin”.
 • Клик върху “Account Settings” или настройки на акаунта/профила.
 • Сложете тикче срещу Benchmarking.
 • Запазете и вече имате зададена настройка.

начин за активиране на bounce rate за индустрията

 

сравнителен анализ на bounce rate, benchmarking

Разбира се, имайте предвид, че осреднените проценти на Bounce rate в индустриите не са достатъчно релевантни за Вашия бизнес. Затова Ви съветваме да обръщате внимание на Bounce rate на отделните страници в сайта като: продуктови страници, блог, страница с услуги, страница с контакти и пр.

Друга възможност, която Ви дава Аналитикс, е да прегледате Bounce rate спрямо каналите, от които идват потребителите на Вашия сайт. Можете да го видите лесно, като изберете менюто за аудитории “Audience” и от падащия списък кликнете върху Benchmarking.

Изборът за канали “Channels” става непосредствено под полето за Benchmarking-а. 

Този изглед Ви дава сравнителна характеристика на Bounce rate спрямо Вашия сайт и други конкурентни в същата индустрия. Не е достатъчно? Искате по-подробни данни? Тогава изберете “Acquisition” и след това “All traffic”. След като видите възможните опции, изберете “Channels”. 

 

настройки за bounce rate спрямо каналите на трафик

Сигурно и Вие стигате до извода, че Bounce rate наистина варира не само на ниво индустрия, а Bounce rate може да бъде коренно различен в няколко отделни страници на един и същ сайт. Затова не бива да се притеснявате от високите стойности на показателя, а по-скоро да ги използвате като стимул да подобрите стойността, която давате на потребителите. 

Високият Bounce rate не трябва да Ви плаши, а напротив – трябва да Ви бъде като силен ориентир за следващи подобрения по сайта. Сега нека видим какви са триковете за оптимизиране на този показател!

 

9 начина да проверите Вашия Bounce rate

Bounce rate сам по себе си е показател, който вече споменахме, че не е препоръчително да гледате самостоятелно. Със сигурност сте се убедили, особено ако имате функциониращ сайт или онлайн магазин, че потребителите напускат дадена страница поради ред причини:

 • Липса на конкретно съдържание;
 • Попадане на погрешна страница;
 • Бавно зареждане на страницата;
 • Неудобна навигация;
 • Технически пречки и др. 

Pro съвет: За да намалите Bounce rate, първо анализирайте какво го причинява и кое води до неговото показване. Чудесен начин е, като сегментирате самият показател по няколко основни критерия. 

 

Bounce rate спрямо възрастовата група

Богатото разнообразие на демографски характеристики в Google Analytics Ви позволява да сегментирате по различни направления данните, които разглеждате. Затова нека започнем с задаването на филтър по възраст – “Age”. От менюто в Google Analytics изберете “Аудитории” или “Audience”, след това демография – “Demographics” и от там ще можете да сегментирате по възраст. Ето как става нагледно:

сегментиране на bounce rate

След като зададете изглед по възраст/години, изгледът трябва да бъде по следния начин:

изведка за bounce rate по години

Bounce rate спрямо пол – “Gender”

Друг начин да разгледате показателя за Bounce rate е по пол, което може да Ви помогне при прогнозите за следващи маркетингови действия, защото ще имате ориентир тези потребители от какво се интересуват. 

Нека дадем пример с магазин за домашни пантофи, чехли и аксесоари за дома с категории за жени, мъже, деца, бебета и за дома. На база данни по пол и възраст ще можем да изведем по-прецизна информация за нашите потребители: най-вероятно това ще са жени на средна възраст между 34-45 години. Разбира се, не се изключват представители от другия пол, но все пак можем да се ориентираме кои пазаруват повече и по-често. 

Ето един реален изглед на Bounce rate спрямо пол:

настройка на bounce rate спрямо демограгфски показател

 

извадна на bounce rate за сайта по пол

Съветваме Ви да внимавате с таргетирането и да пренасочвате потребителите на правилните страници спрямо техния пол, ако предлагате такова разнообразие от продукти. Колкото по-конкретно опишете рекламните послания с коректни лендинг страници, толкова по-голям шанс имате да намалите Bounce rate на дадена страница или за целия сайт.

 

Bounce rate спрямо интересите – “Affinity”

С тази опция можете да видите какви интереси имат потребителите или по-скоро към кои групи интереси спадат. С клик върху опцията за интереси “Interests” и след това върху “Affinity” или “Афинитет”, ще видите това разпределение. 

То е полезно от гледна точка на таргетирането, защото имате нагледно обощена справка за интересите на Вашите потребители и можете да прецените кое носи по-висок Bounce rate и дали има смисъл да таргетирате тези хора. 

показател bounce rate по интереси

 

отчет за bounce rate по афинитет

 

Bounce rate спрямо местоположение – “Location”

Избирайки, георграфските характеристики като по-обширно меню под интересите, Вие ще можете да посочите по-специфично извеждане на данните, а именно по местоположение или “Location”. Изброените локации са за конкретните страни. 

настройване на аудиториите по география

 

bounce rate спрямо местоположението на потребителите

Освен че ще видите списък с имена на държави, над таблицата ще видите и карта на света в два сини нюанса. В бледо синьо са страните, където Вашият бранд има някакво присъствие, а в по-тъмно – държавите, от които са Вашите по-ангажирани потребители.

google analytics карта на света

 

Bounce rate спрямо новите посетители в сайта – “New Vs. Returning

Препоръчително е да гледате този сегмент, защото касае поведението на потребителите на Вашия сайт. Не се притеснявайте, че новодошлите посетители имат по-висок Bounce rate – нормално е да не бъдат достатъчно ангажирани и затова Вашата задача е да изградите доверие с тях. 

аудитории в google analytics

 

отчет за bounce rate според вида потребители на сайта

Bounce rate спрямо използвания браузър – “Browser”

Тази сегментация ще Ви даде индикация дали има някаква техническа причина потребителите да напускат сайта Ви и да се увеличава Bounce rate-ът. Ако забележите големи разминавания между браузърите, обърнете внимание на съвместимостта на сайта с браузъра.

аудитории в google analytics

 

отчет за използвани браузъри в гугъл аналитикс

Bounce rate спрямо устройствата – “Mobile”

Този сегмент дава информация за Bounce rate спрямо различите устройства: таблет, мобилни телефони, лаптопи/настолни компютри или desktop. Ако пък искате по-конкретни данни, можете да ги видите с клик върху “Devices” непосредствено под “Overview”.

мобилни устройства в гугъл аналитикс

 

отчет на използвани устройства в гугъл аналитикс

Bounce rate спрямо “Acquisition”

Вече не ни трябва изглед от аудитории “Audience”, а по-скоро този сегмент е концентриран върху източниците на трафик, канали, реферални връзки и пр. Затова изберете от менюто “Acquisition”  – “All traffic” и след това “Source/Medium”, както е на снимката отдолу.

Благодарение на тази сегментация, можете да прецените от кой канал идва този завишен Bounce rate и да реагирате спрямо обстоятелствата.

придобиване, трафик в гугъл аналитикс

 

 

Bounce rate спрямо “Landing page”

Този сегмент можете да го видите, като изберете от менюто категорията за поведение “Behaviour”, а след това “Site content”, откъдето ще можете да посочите началната страница или “Landing page”.

 

Чрез тази разбивка по лендинг страници, виждате кои се подреждат с най-голям Bounce rate. Сигурно се питате какво да направите, за да намалите този показател? Съветваме Ви да разгледате тези продуктови страници за:

 • Бъгове
 • Технически неизправности
 • Проблеми с дизайна
 • Скорост на зареждане
 • Тромава навигацията и пр.

Не забравяйте, че лендинг страницата е един от основните компоненти, които образуват т.нар.

Quality Score – един супер важен за ефективността на Вашите реклами в Google Ads. Обръщайте внимание на дизайна, структурата, лесното управление и ефикасността на продуктовите страници, а ако искате перфектни, дълготрайни резултати при платената реклама – то се допитайте до нашия опитен екип. Нашите дизайнери и програмисти ще Ви дадат ценно ноу-хау и съвети за оптимизиране на тези лендинг страници.

Заключение

Bounce rate е един от основните показатели, които дават информация за представянето на рекламните Ви посладния и приемането им от страна на потребителите, но не бива да го гледате статично и изолирано, без да вземете предвид и други показатели.

Надяваме се да сте получили полезна информация от тази специализирана статия и най-вече, да усвоите прилагането й на практика. 🙂

Винаги сегментирайте показателя за Bounce rate и анализирайте регулярно представянето на рекламните карета във всяка кампания в Google Ads, защото до голяма степен можете да получите идеи за подобряване на потребителското преживяване (buyr’s journey) на сайта.

Оптимизирайте лендинг страниците и адаптирайте маркетинговата стратегия спрямо аудиториите, които се ангажират с Вашия бизнес. С тези 9 стъпки за анализ на Bounce rate получвате ценна информация, която също може да бъде полезна за бъдещи прогнози за развитие в една променяваща се среда.

Прочетете сега и:

 

Дано статията е била максимално полезна за Вас и сме успяли да отговорим на някои основни въпроси по темата. Имате нужда от консултация или менажиране на вашите реклами в Гугъл?  Изпратете запитване за управление на Google реклама още сега!

Webselo.com - Full Service Digital Agency
4.8
На базата на 67 ревюта
Nikolay Gorov
Nikolay G.
17:34 03 Apr 21
Благодаря за професионалната консултация и отношение на Кирил!
гергана неделчева
гергана Н.
10:17 21 Mar 21
Благодаря за страхотното лого и за уникалното отношение на Руди.
Daniel GTA
Daniel G.
08:41 21 Mar 21
Radostin Valeov
Radostin V.
12:11 11 Mar 21
Красимир Кирилов
Красимир К.
11:03 05 Mar 21
Благодаря за прекрасното отношение на г-н Йовев! Консултациите, които проведох с него потвърдиха първоначалното ми мнение, че това е един стойностен човек и голям професионалист ! Горещо препоръчвам !прочети повече
Rositsa Panayotova
Rositsa P.
18:01 09 Feb 21
Много благодаря за страхотното лого! По-хубаво и интересно от това, което си представях! Горещо препоръчвам!
Silviya Abadjieva
Silviya A.
12:49 09 Feb 21
Благодаря ви за професионализма и прекрасното отношение в лицето на Кирил Йовев и Венцислав Илиев,за цялото търпение и старание.
Ван Оборудване
Ван О.
12:01 02 Feb 21
Попаднахме на webselo.com, докато търсихме изпълнител за новия ни фирмен сайт. След като разгледахме реализираните им проекти, бяхме сигурни, че това е точната фирма за нас. С тях се комуникира лесно, бързо, ефективно. Работи си се леко, професионално, ползотворно. Особено сме благодарни, че ни доставиха удоволствието да вземем активно участие в качването на съдържание в новия сайт. Крайният резултат ни удовлетворява много! А логото, което създадоха за нас за 2 дни, е безапелационно най-доброто възможно. Препоръчваме webselo.com без колебание!(Translated by Google)We came across webselo.com while looking for a contractor for our new company website. After reviewing their projects, we were sure that this is the right company for us. It is easy, fast and effective to communicate with them. You work lightly, professionally, fruitfully. We are especially grateful that we were pleased to take an active part in uploading content to the new site. The end result satisfies us a lot! And the logo they created for us in 2 days is unquestionably the best possible. We recommend webselo.com without hesitation!прочети повече
Katya Gancheva
Katya G.
08:40 01 Feb 21
Изключително впечатлена съм от Радослав Радославов- Руди! Невероятен професионалист, събеседник и ЧОВЕК!
Stoyan Tsolov
Stoyan T.
19:23 29 Jan 21
Съвременна дигитална агенция с млад, амбициозен, отговорен и професионален екип. Изпълняват възложените им задачи качествено и в срок!
Kalin Dimitrov
Kalin D.
08:22 28 Jan 21
Използвах услугите на компанията за дизайн на ново лого и промяна в корпоративните цветове на съществуващ фирмен сайт. Човекът, с който работих, е Руди - добър професионалист и много отзивчив. Доволен съм от резултата от извършената работа. Бих препоръчал фирмата и на свои познати за изработка на лого дизайн. При необходимост бих се обърнал към фирмата и за другите предлагани от нея услуги. На екипа на Webselo.com желая здраве и успехи!прочети повече
Валери Тафров
Валери Т.
22:14 26 Jan 21
Страхотни професионалисти.Оценката за работата им не е 10/10 ,а 15/10.Спрямо изискванията за логото нямаше нито едно различно мнение.Уникални в това ,което вършат.Доверете им се ...:)