Какво са Optimization Score & Google Recommendations и Какви са Тънкостите за Подобряване?

 

Сигурно ви е направило впечатление процентово изражение на представянето на вашите кампании и рекламен акаунт в Google Ads? Това е т.нар. “Optimization Score” или оценка на оптимизациите, които правите за по-добро представяне на акаунта. 

В тази статия ще обясним детайли за този показател и начини за подобряването му.

Прочетете – ще ви бъде от полза при рекламната дейност в Гугъл!

Какво е Optimization Score?

 

 

Ако наскоро сте влизали в “Recommendation page” – страницата за препоръки за оптимизиране във вашия рекламен акаунт, то навярно сте попаднали на показателя за оптимизация. Той седи в горната част на екрана и с всяка промяна, която правите с цел подобрение, се изменя пропорционално.

Google recommendations за повишаване на Optimization Score от 96,6% с 0,6%, чрез по-честото показването на рекламите на хора, които търсят продуктите на бизнеса.

score optimization – препоръки от гугъл

 

Калкулиране на Optimization Score

Показателят се визуализира в акаунта като %, съставен от няколко фактора.

Платформата го калкулира в реално време, като взема предвид следните променливи към момента:

 • Зададени настройки и статус на кампаниите и акаунта;
 • Събрани към момента статистически данни;
 • Историята за предложения за подобрения – Recommendations history;
 • Релевантността на направените към момента подобрения – The impact of available recommendations;


Optimization Score и предложенията за подобрения, които се показват в рекламните акаунти са различни и може да наблюдавате промени в показателите. Това се случва поради рутинни промени в цялата екосистема на Google. 

Затова в някои периоди от време са активни определени предложения за подобрение, а в други може въобще да не фигурират.

Ето защо ви съветваме да се адаптирате към тези промени и да бъдете гъвкави, за да подобрявате т.нар. “Optimization Score”.

Проверихте ли вече какъв е вашият Optimization Score?

 

Начин на работа с “Предложенията” – Recommendations

Под влиянието на различни фактори като: трендове, обем на търсене (Google search volume), история на самия акаунт, предходни оптимизации и промени и данни в реално време – вие ще забележите предложения в съответното меню към акаунта.

Ако прилагате добрите практики, то показателят за оптимизация ще може чувствително да се променя от <0,1% до 100%.

С други думи, промените, които правите за по-добро представяне на кампаниите и рекламните карета, може да се отразят върху Optimization Score.

При някои добре оптимизирани наши акаунти наблюдаваме показател от над 100%, което е напълно възможно.

Ако можете да отсеете адекватните съвети/препоръки в страницата за предложения – “Recommendation page”, то всяка промяна оказва благоприятно влияние върху представянето на целия акаунт. 

Някои препоръки може да носят едва 0,3% подобрение на показателя за оптимизация, но има и такива, които са дори над 5%.

Прилагайки релевантните препоръки към вашите акаунти, може реално да достигнете Optimization Score над 100%.

 

Какъв е вашият  Optimization Score?

Според дефиницията, дадена от екипа на Гугъл,  Optimization Score е оценката, която получава представянето на целия рекламен акаунт със зададени настройки и оптимизации.

Прилагайки препоръките, предоставени от Гугъл, можете да подобрите представянето на кампаниите и акаунта.

Все пак е изненадващо как Google може да калкулира тази оценка в реално време, вземайки предвид различни фактори (статистика, данни, обем на търсене). За да разберете по-добре начина на определяне на  Optimization Score прочетете следващите точки.

score recommendation: съвети

google препоръки за score recommendations

 

Препоръките в Recommendation page са базирани и разпределени в четири категории:

 • Подобрения или иначе казано – детайли за преправяне (рекламни карета, например);
 • Наддаване и бюджет – Bid and Budget;
 • Ключови думи и таргетиране – Keywords and Targeting;
 • Рекламни карета и екстеншъни (добавки) – Ads and Extensions.

Идеята на тези “съвети”, разделени в няколко категории е, че прилагайки съответните промени/подобрения, вие оптимизирате представянето на кампаниите с включените: ключови думи, рекламни карета и групи, и настройки. 

Следвайки релевантните съвети, Optimization Score показателят реално може да бъде подобрен, както и цялостното представяне на акаунта в Google Ads. 

 

Прилагане на Recommendations 

Прилагането на препоръките от страна на Гугъл ви дава възможност да получите максимални резултати от определения бюджет чрез подобрение на ключови думи, бидове (bids), рекламни карета и пр. 

За целта трябва да бъдете в страницара за препоръки – Recommendations page. При достатъчно количество данни, ще видите различен брой препоръки, които са предвидени за вашия акаунт. 

 

Отхвърляне на препоръки

В някои случаи препоръките от Гугъл може да бъдат нерелевантни за вашите акаунт и кампании. Ето защо одитът на рекламния акаунт е с приоритет при упражняването на рекламна дейност в екосистемата на Google. 

Благодарение на цялостен анализ на акаунта и маркетинговата среда, ще можете да определите кои препоръки биха ви били полезни и наистина трябва да бъдат приложени. 

Ако искате да отхвърлите цяла карта с препоръка – Recommendation Card, то изберете иконата с 3 точки (3-dots icon) и изберете от менюто “Отхвърляне на всички” – Dismiss all.

Бележка: Можете да проследите влиянието на отхвърлените препоръки върху Optimization Score и ако ви удовлетворява, значи сте взели правилното решение.

Ако все пак искате някои препоръки да ги приложите след отхвърлянето, не се притеснявайте – ще имате отново тази възможност. 

През определено време отхвърлените препоръки ще се появяват в страницата за Recommendations и ще можете да разгледате всяка отново.

 

Google Ads Repairs

Това са безспорно онези фини детайли, на които трябва да обръщате регулярно внимание.

За да не звучи абстрактно в категорията “Repairs” влизат онези подобрения, които са фокусирани върху подобрение на работата на целия акаунт. 

В тази категория вие ще намерите препоръки за поправяне на нещо счупено по самите кампании, за промяна на настройки или за по-ефикасен избор на такива.

Ето защо периодичното следене на тези поправки е важна за вашите успехи в Гугъл рекламата.

 

Към Google Ads Repairs се отнасят:

 • Активиране на рекламни групи, които съдържат неподходящи рекламни карета;
 • Активни рекламни групи без ключови думи;
 • Рекламни карета с невалидни URL адреси;
 • Проблем при conversion тракинга;
 • Рекламни карета, които са спрени поради несъответствие с политиката на Google ads и пр.

 

Google Ads Bids and Budgets

Както при категорията за “Repairs”, така и тук препоръките трябва да бъдат добре интерпретирани и да обръщате внимание на въпроса дали са релевантни за вашия акаунт. При бидовете и рекламните бюджети често препоръките са в следните аспекти:

 • Избор и преминаване към нова стратегия за наддаване и участие в аукциона;
 • Промяна на бидовете при отделните устройства за по-висок показател ROI;
 • Настройка на бидове спрямо съответните аудитории;
 • Повишаване на бюджета с цел по-високи стойности при кликовете (повече кликове) и пр.

 

Smart Bidding Recommendations 

Smart Bidding стратегията все по-настъпателно се предлага от Гугъл като алтернатива, която може да спести финансови средства и да подобри представянето на акаунта.

Нека разгледаме някои особености за “умния режим за наддаване”!

Според Google, Smart Bidding стратегията е за предпочитане пред ръчните режими на работа. За да ви прикани да преминете към активирането на автоматичен режим, прилагайки тази препоръка, ще получите +5% към Optimization Score.

 

Съвет: Не преминавайте към Smart Bidding, без консултация и одит на акаунта от специалист, защото не всеки акаунт е достигнал нивото, което е необходимо за активиране на автоматични режими.

Съветваме ви да отправите запитване за управление на реклама в Гугъл към нашия екип, който ще помогне с ноу-хау и 12 години опит.

Прочетете повече за автоматичните режими:

 

Подобряване на Optimization Score чрез повишаване на бидовете? Възможно ли е?

Често в страницата за препоръки се показват такива, които предлагат повишаване на бидовете.

Безспорна е необходимостта от адекватно и резонно повишаване/намаляване при някои ключови думи, устройства, аудитории, локации и др. 

Въпросът обаче е дали Google Ads Recommendations може да поемат щафетата и да предложат перфектно калкулирано увеличение при бидовете.

Промените при бидовете е добре да бъдат премислени в перспектива и спрямо цялостното представяне на рекламната група.

Например, ако дадена рекламна група има достатъчно голям impression share (дял на импресии) и ключовите думи се представят брилянтно, то рязка промяна в бидовете, може да се отрази негативно що се отнася до CPC показателя.

Според нас, тематиката за bidding стратегии и промяна на цените за клик е прекалено специализирана и е по-добре да се консултирате с наш специалист или да прочетете повече по темата.

 

Допълнителни тънкости за подобряване на Optimization Score

Доста често в карето за препоръки се появяват такива, които ви приканват да разширите рекламната ви дейност в Google Display мрежата, YouTube и Google Search Partners. Тази крачка обаче е тясно свързана с увеличаване на рекламния бюджет.

Активирането на кампании при Google Search Partners не винаги е добра практика, защото може да попаднете в позиция, в която плащате повече за некачествен или неконвертиращ трафик. 

Ето защо вече казахме, че трябва да бъдете внимателни при избора на препоръки, които да прилагате и такива, които да отхвърлите. Все пак Google няма нищо против да похарчите малко повече в платформата, но вие трябва да бъдете внимателни.

 

Подобряване на Optimization Score с “игнориране” на нерелевантни препоръки

Доста често ставаме свидетели, че част от препоръките не са релевантни за наши клиенти.

Нашата задача като специалисти е да предвидим и анализираме полезността на тези препоръки и с цел да запазим “здравето” на акаунтите, понякога ги игнорираме.

Например, бюджетът при някои акаунти е ограничен и трябва правилно да бъде разпределен във времето, за да се избегне бързото му изчерпване на дневна база. 

Не се притеснявайте да отхърлите някои препоръки, ако те наистина няма да бъдат от полза за вашия бизнес и рекламната му дейност в Google. 

 

Заключение

Сигурно се чудите дали Google Ads Optimization Score и прилагането на препоръките в крайна сметка оказва някакво влияние.

Краткият отговор е “ДА!”, защото в Recommendations Page ви получавате обобщени съвети (tips) как да оптимизирате, а правото на избор е изцяло ваше. 

Optimization Score от своя страна е показателен за представянето на акаунта и определено не бива да бъде пренебрегван. Имайте търпение и работете винаги с цел оптимизация, за да радвате на максимално добри резултати.

 

Прочетете още статии за Google Ads:

Имате интерес към рекламната дейност в екосистемата на Google? Отправете запитване за управление на реклама в Гугъл още сега към нашия екип с над 12 години опит!

Webselo.com - Full Service Digital Agency
4.8
На базата на 67 ревюта
Nikolay Gorov
Nikolay G.
17:34 03 Apr 21
Благодаря за професионалната консултация и отношение на Кирил!
гергана неделчева
гергана Н.
10:17 21 Mar 21
Благодаря за страхотното лого и за уникалното отношение на Руди.
Daniel GTA
Daniel G.
08:41 21 Mar 21
Radostin Valeov
Radostin V.
12:11 11 Mar 21
Красимир Кирилов
Красимир К.
11:03 05 Mar 21
Благодаря за прекрасното отношение на г-н Йовев! Консултациите, които проведох с него потвърдиха първоначалното ми мнение, че това е един стойностен човек и голям професионалист ! Горещо препоръчвам !прочети повече
Rositsa Panayotova
Rositsa P.
18:01 09 Feb 21
Много благодаря за страхотното лого! По-хубаво и интересно от това, което си представях! Горещо препоръчвам!
Silviya Abadjieva
Silviya A.
12:49 09 Feb 21
Благодаря ви за професионализма и прекрасното отношение в лицето на Кирил Йовев и Венцислав Илиев,за цялото търпение и старание.
Ван Оборудване
Ван О.
12:01 02 Feb 21
Попаднахме на webselo.com, докато търсихме изпълнител за новия ни фирмен сайт. След като разгледахме реализираните им проекти, бяхме сигурни, че това е точната фирма за нас. С тях се комуникира лесно, бързо, ефективно. Работи си се леко, професионално, ползотворно. Особено сме благодарни, че ни доставиха удоволствието да вземем активно участие в качването на съдържание в новия сайт. Крайният резултат ни удовлетворява много! А логото, което създадоха за нас за 2 дни, е безапелационно най-доброто възможно. Препоръчваме webselo.com без колебание!(Translated by Google)We came across webselo.com while looking for a contractor for our new company website. After reviewing their projects, we were sure that this is the right company for us. It is easy, fast and effective to communicate with them. You work lightly, professionally, fruitfully. We are especially grateful that we were pleased to take an active part in uploading content to the new site. The end result satisfies us a lot! And the logo they created for us in 2 days is unquestionably the best possible. We recommend webselo.com without hesitation!прочети повече
Katya Gancheva
Katya G.
08:40 01 Feb 21
Изключително впечатлена съм от Радослав Радославов- Руди! Невероятен професионалист, събеседник и ЧОВЕК!
Stoyan Tsolov
Stoyan T.
19:23 29 Jan 21
Съвременна дигитална агенция с млад, амбициозен, отговорен и професионален екип. Изпълняват възложените им задачи качествено и в срок!
Kalin Dimitrov
Kalin D.
08:22 28 Jan 21
Използвах услугите на компанията за дизайн на ново лого и промяна в корпоративните цветове на съществуващ фирмен сайт. Човекът, с който работих, е Руди - добър професионалист и много отзивчив. Доволен съм от резултата от извършената работа. Бих препоръчал фирмата и на свои познати за изработка на лого дизайн. При необходимост бих се обърнал към фирмата и за другите предлагани от нея услуги. На екипа на Webselo.com желая здраве и успехи!прочети повече
Валери Тафров
Валери Т.
22:14 26 Jan 21
Страхотни професионалисти.Оценката за работата им не е 10/10 ,а 15/10.Спрямо изискванията за логото нямаше нито едно различно мнение.Уникални в това ,което вършат.Доверете им се ...:)