Keyword Insertion/Динамично Вмъкване на Ключови Думи в Google Ads – Какво Трябва да Знаете?

 

Ключовите думи в платената реклама в Гугъл са един от най-важните компоненти и ако вече имате опит с платформата, то сигурно сте се убедили в тяхното фундаментално значение. Без значение от вашето ниво на подготовка при ppc рекламите, тази статия безспорно ще ви бъде доста полезна.

Прочетете това, което имаме да споделим като специалисти с нас 12-годишен опит!

Какво е Keyword Insertion?

При създаване на рекламна група в Google Ads първата стъпка е обвързана с добавяне на подходящи, релевантни ключови думи в различни съвпадения като:

 • Broad match;
 • Exact match;
 • Broad modifier;
 • Phrase match;

Основният въпрос, на който трябва да си отговорите при добавяне на ключови думи е: На какви потребителски търсения искам моите рекламни карета да се показват? 

Ако си отговорите коректно, ще можете да разпределите ключовите думи в две големи категории: 

 • Такива, за които сте готови да заплатите, за да участване в аукциона на Гугъл;
 • Такива, за които не искате да бидвате и ги причислявате към Negative Keyword листа;

Тази статия е насочена не толкова много към ключовите думи в класическия им вид, а към един динамичен компонент на самите ключови думи, наречен Keyword Insertion.

Нека го наречем “динамична настройка” на ключовите думи в Google Ads.

Активирането на Keyword Insertion позволява динамично да се променят ключовите думи в рекламните карета, като автоматично се избира тази дума, която е най-близо до потребителското търсене.

В допълнение, Keyword Insertion е описвана още и като advanced технология, а ние ви препоръчваме да я използвате стратегически и по коректен начин.

За да се използва тази технология, е необходимо да се вмъкне специално парче код (снипет) в рекламното каре.

Нека дадем пример, за да не звучи толкова технично.

Представете си, че имате онлайн магазин за природни пчелни продукти. Най-вероятно ще подберете правилно релевантни ключови думи, но с развитието на акаунта и качественото натрупване на данни, вие ще можете да направите самите карета по-подредени.

Вашият пчелен магазин предлага голяма номенклатура от продукти и сигурно имате отделни рекламни сегменти за всеки един. Например, рекламна група обособена специално за пчелен мед букет. 

Вмъквайки парчето код при създаването на рекламното каре, то ще има следния вид:

{KeyWord:мед букет}

 

Настройване на keyword insertion в google ads с отворен таб на headline1 и въпрос What does keyword insertion do?

Това означава, че когато на потребителското търсене е  свързано с мед букет (пчелен мед букет, природен мед в аромат букет, натурален букет мед), то самият потребител ще вижда персонализирано рекламно каре с точната заявка с мед букет.

С други думи, тази висша технология на Google, известна като Dynamic Keyword Insertion (DKI), представлява интелигентно напасване на рекламните карета с потребителското намерение при търсене на даден продукт/услуга.

Обобщено, Dynamic Keyword Insertion оптимизира вашите реклами по по-релевантен за потребителите начин.

 

Прочетете още за ключовите думи:

 

Особености на Dynamic Keyword Insertion

В работата ни като специалисти при ppc рекламните кампании, ежедневно имаме възможност да тестваме различни неща.

Ще споделим с вас 3 важни особености при активирането на DKI настройката за ключови думи.

 

 • Задължително къдравите скоби {} трябва да бъдат в началото и края на динамичното вписване на ключовата дума.
  Не забравяйте да проверите дали има отключваща и затваряща скоба, за да работи правилно настройката!
 • Преценете къде точно в заглавието да бъде поместен кодът.
  Имайте предвид, че за да бъде атрактивно заглавието на рекламното каре, е препоръчително да формулирате хубаво послание още в заглавието. Ето защо, можете да експериментирате с различни позиции на {KeyWord:мед букет}.
 • Преценете добре броя символи в заглавието, вземайки под внимание и обема на динамично добавените ключови думи.
  Не забравяйте, че при заглавията в рекламните карета в Google Ads имате ограничение от 25-35 символа. Бъдете оригинални и лаконични, за да се покаже максимално релевантно заглавие.
 • Възползвайте се от възможността за контрол върху капитализацията.
  Знаете ли, че в зависимост как изписвате думата “keyword” с латински символи, се наблюдава промяна при визуализацията на ключовата дума в снипета след това?

 

Ето няколко възможни изписвания:

{keyword:мед букет} = мед букет
{Keyword:Мед букет} = Мед букет
{KeyWord:Мед Букет} = Мед Букет
{KEYWORD:МЕД БУКЕТ} = МЕД БУКЕТ

Изпробвали ли сте някои от вариантите до сега? Определено при някои потребители различното изписване оказва по-проявено влияние, затова е възможно да наблюдавате различни тенденции, докато използвате Dynamic Keyword Insertion.

 

Защо е толкова важно използването на Dynamic Keyword Insertion?

Ако сте чели наши статии, сигурно сте забелязали, че постоянно ви съветваме да оптимизирате разумно.

Dynamic Keyword Insertion е технология, към която е препоръчително да подходите внимателно, защото можете да пожънете както големи успехи, така и да се опарите от огъня, ако не сте внимателни. 

Според нас, в качеството си на специалисти, е важно да се разбере детайлно дадено подобрение, преди да се впускаме в новото, колкото и авантюристични личности да бъдем.

При платената реклама в Google става дума за правилно управление на рекламен бюджет, което ни прави отговорни към клиентите. 

Казваме това, защото Dynamic Keyword Insertion може да донесе както супер висок показател за Click-Through-Rate (CTR) при успешно използване, така и да влоши представянето на рекламните карета. Нека разгледаме предимствата и недостатъците на тази интелигентна настройка.

 

Предимства на DKI

Недостатъци на DKI

Създаване на персонализирани рекламни карета, спрямо потребителското търсене в екосистемата на Гугъл. Възможност за престъпване Trademark policies на Гугъл (застъпване на търговски наименования, брандове, марки, защитени модели на продукти и пр.)
Прецизно таргетиране – потребителите са по-склонни да кликнат на реклама, която отговаря 1:1 с тяхната заявка. Опасност от надвишаване допуснатия обем символи в заглавието (между 25-35).
Понякога ключовите думи са доста по-пълни и изискват повече място.

 

Динамично добавяне на ключови думи и злоупотреби с търговски марки  – Какво трябва да знаете?

Един недостатък на Keyword Insertion е именно злоупотребата или по-скоро нека го наречем – нарушаването на Google Policies. Следствие на неспазването на регламентите, вашите реклами могат да бъдат частично или изцяло блокирани.

Според регламентираните правила, при платената реклама в Гугъл можете да бидвате да ключови думи, свързани с вашите конкуренти (техни брандове, марки, модели и пр.), но не можете да включвате техните фирмени елементи в описанията и заглавията на рекламните карета.

Ето защо в случая не е уместно да използвате при Keyword Insertion самото наименование на бранда. Например, ако имате сервиз за дизелови дюзи и горивни помпи, най-вероятно ремонтирате такива части от различни производители (Audi, Mercedes, Ford и пр.).

Най-релевантно би било в отделните рекламни групи да добавите каре с Keyword Insertion, но:

Какво бихте сложили в самия код след “Keyword:”? 

При всеки случай ви съветваме да избегнете директното добавяне на Trademark от какъвто и да било вид.

Обмислете внимателно как да структурирате заглавието, така че да не пристъпвате Google регламентите и рекламите ви да не бъдат паузирани.

Допълнителен съвет на база предоставената таблица е да се стремите рационално да използвате ограниченото пространство от символи при заглавията. Също така, да измислите алтернативи за избягване / заобикаляне на Trademark Google Policies. 

 

Как правилно да използвате Keyword Insertion?

Въпреки че може да прозвучи като клише, търсете златната среда. Можете сами да се убедите, че прекаленото фриволно използване на Keyword Insertion е в някои случаи фатално за цялостното представяне на Google Ads акаунтите ви. 

Ето защо умереното използване на динамичното добавяне на ключови думи е силно препоръчително.

С предоставените съвети ще успеете да намерите правилния за вас подход при начина на приложение на тази advanced технология. Много добри моменти са периоди на промоции, като Black Friday, Коледа и други празници. Тогава можете да работите и с countdown – отброяване – ако наистина можете да си го позволите.

 

Насоки при използвате на Keyword Insertion

Без значение колко опит имате в работата с платформата, задаването на точните въпроси винаги може да ви бъде полезно за предприемането на следваща стъпка. Ето какво ви съветваме! Отговорете си на следните основни въпроси:

 • Това, което добавяте като динамична ключова дума има ли смисъл в целия контекст?
 • Внушава ли заглавието това, което се стремите да постигнете, или звучи неточно?
 • Използвали ли сте някакъв вид Trademark и  нерегламентирани думи/словосъчетания?

За да сме ви максимално полезни, ще споделим с вас още няколко ценни тактики при използване на динамично добавяне на ключови думи.

Помните за капитализацията, нали?

Използвайки Keyword Insertion технологията, ви съветваме не само да позиционирате кода на правилното място, а и да поберете оптимално най-подходящата ключова дума, която да бъде валидна за цялата реклама група. 

Например, ако предлагате белгийски шоколад, създавате отделен сегмент конкретно за потребители, търсещи белгийски шоколад във всякакви разновидности (бял, розов, черен). 

В самия сегмент вие, може би, сте добавили разнообразни съвпадения спрямо вида шоколад.

Обаче при използване на Keyword Insertion трябва да съобразите подборът на конкретната ключова дума. Тя може да бъде:

{KeyWord:белгийски шоколад} = Белгийски Шоколад 

Като ще бъде поместен самия код на удачно и коректно място, за да не звучи като хаотични мисли, написани на иврит.

Идеята тук е, че когато са налице няколко вариации в рекламния сегмент, трябва да прецените коя ключова дума ще бъде максимално релевантна.

 

PRO съвет: Винаги тествайте! 

Не можем да гадае кое ще проработи и кое ще допадне повече на различните аудитории потребители. Поради този факт, трябва да тествате. 

Добра практика е да пуснете две рекламни карета в дадената група именно с цел да видите тяхното представяне в 7 и 14-дневен срок. Наблюдавайте два фундаментални показателя за DKI – честота на кликове (кликаемост), позната още като Click-Through-Rate, както и показателя Conversion Rate.

В допълнение, тестовете винаги трябва да бъдат с цел оптимизиране на представянето на рекламните карета, групи, ключови думи и акаунт. Не харчете средства за неконвертиращи ключови думи, а се фокусирайте върху дългосрочните резултати.

 

Прочетете още за оптимизациите в Google Ads:

 

Заключение

Динамичното добавяне на ключови думи (Dynamic Keyword Insertion) в платформата за платена реклама Google Ads е висока технология за максимално удовлетворяване потребителските заявки в търсачката (екосистемата на Гугъл).

Тя дава възможност с малко парче код да отговорите по един релевантен начин на всяко потребителско търсене в сферата, в която се развивате.

Разбира се, всяка технология има своите специфики и особености, с които се надяваме да сме ви запознали. 

Вие използвали ли сте досега Dynamic Keyword Insertion?

Какви са вашите наблюдения? 

Според нашия екип от професионалисти, най-важно е винаги да се прилагат split тестове и да се отделя време за подбор и анализ, което минимизира възможните грешки от неправилно управление на рекламния бюджет.

 

Прочетете още по темата за Google Ads в нашия блог:

 

Имате интерес за стартиране на рекламна дейност в Гугъл или имате нужда от добър партньор? Ние от Webselo Team сме насреща с богати опит, ноу-хау, умения и знания. Изпратете запитване за управление на реклама в Гугъл сега!

Webselo.com - Full Service Digital Agency
4.8
На базата на 78 ревюта
Rositsa Panayotova
Rositsa P.
18:01 09 Feb 21
Много благодаря за страхотното лого! По-хубаво и интересно от това, което си представях! Горещо препоръчвам!
Silviya Abadjieva
Silviya A.
12:49 09 Feb 21
Благодаря ви за професионализма и прекрасното отношение в лицето на Кирил Йовев и Венцислав Илиев,за цялото търпение и старание.
Ван Оборудване
Ван О.
12:01 02 Feb 21
Попаднахме на webselo.com, докато търсихме изпълнител за новия ни фирмен сайт. След като разгледахме реализираните им проекти, бяхме сигурни, че това е точната фирма за нас. С тях се комуникира лесно, бързо, ефективно. Работи си се леко, професионално, ползотворно. Особено сме благодарни, че ни доставиха удоволствието да вземем активно участие в качването на съдържание в новия сайт. Крайният резултат ни удовлетворява много! А логото, което създадоха за нас за 2 дни, е безапелационно най-доброто възможно. Препоръчваме webselo.com без колебание!(Translated by Google)We came across webselo.com while looking for a contractor for our new company website. After reviewing their projects, we were sure that this is the right company for us. It is easy, fast and effective to communicate with them. You work lightly, professionally, fruitfully. We are especially grateful that we were pleased to take an active part in uploading content to the new site. The end result satisfies us a lot! And the logo they created for us in 2 days is unquestionably the best possible. We recommend webselo.com without hesitation!прочети повече
Katya Gancheva
Katya G.
08:40 01 Feb 21
Изключително впечатлена съм от Радослав Радославов- Руди! Невероятен професионалист, събеседник и ЧОВЕК!
Stoyan Tsolov
Stoyan T.
19:23 29 Jan 21
Съвременна дигитална агенция с млад, амбициозен, отговорен и професионален екип. Изпълняват възложените им задачи качествено и в срок!
Kalin Dimitrov
Kalin D.
08:22 28 Jan 21
Използвах услугите на компанията за дизайн на ново лого и промяна в корпоративните цветове на съществуващ фирмен сайт. Човекът, с който работих, е Руди - добър професионалист и много отзивчив. Доволен съм от резултата от извършената работа. Бих препоръчал фирмата и на свои познати за изработка на лого дизайн. При необходимост бих се обърнал към фирмата и за другите предлагани от нея услуги. На екипа на Webselo.com желая здраве и успехи!прочети повече
Валери Тафров
Валери Т.
22:14 26 Jan 21
Страхотни професионалисти.Оценката за работата им не е 10/10 ,а 15/10.Спрямо изискванията за логото нямаше нито едно различно мнение.Уникални в това ,което вършат.Доверете им се ...:)
Борислав Кирилов
Борислав К.
14:21 26 Jan 21
Бързо, професионално, с талант и отношение. Кико и Руди се справиха и спешно коригираха логото. Получих чудесен резултат. Благодаря!(Translated by Google)Fast, professional, with talent and attitude. Kiko and Rudy managed and urgently corrected the logo. I got a great result. Thanks!прочети повече
Dimitar Yovchev
Dimitar Y.
08:56 25 Jan 21
Уебсело реализира последния ни проект и резултатът е точно според очакванията ни. Благодарим на целия екип за отзивчивостта и търпението! Работихме предимно с Васил Костов, което беше истинско удоволствие за нас. Освен прецизната работа по изработката на сайта, с Васил комуникацията е лесна, бърза и е готов да съдейства за изпълнението на всеки малък детайл.(Translated by Google)Webselo is implementing our latest project and the result is exactly as we expected. Thanks to the whole team for their responsiveness and patience! We worked mainly with Vasil Kostov, which was a real pleasure for us. Apart from the precise work on the development of the site, the communication with Vasil is easy, fast and he is ready to assist in the implementation of every small detail.прочети повече
Violeta Antova
Violeta A.
08:13 18 Jan 21
Супер доволна съм. Препоръчвам с две ръце. Руди е изключителен професионалист и много отзивчив. Коректен екип на 100%. Много съм доволна от резултата извършената работа. Добра комуникация през цялото време до завършването и достигането на готовия резултат. Получих и допълнителна информация, която ми е много полезна. Благодаря на целия екип! Чудесна работа 🙂прочети повече
Десислава Безинска-Шеинкова
Десислава Б.
11:35 04 Jan 21
Изключителни професионалисти, отнасят се с внимание и уважение към всеки техен клиент. Препоръчвам!(Translated by Google)Exceptional professionals, treat each of their clients with care and respect. I recommend!
Stanislava Petrova
Stanislava P.
10:47 15 Dec 20
Само един разговор и само една корекция след това беше необходима и Руди създаде съвършеното лого за нашата компания. Рядко се среща такъв професионализъм! Изключително съм доволна от съвместната си работа с него, както и от резултата, в т.ч. и дизайна на визитките. Препоръчвам без колебания!прочети повече